Open inschrijving curator

Procedure benoeming curator Nederlandse inzending Biënnale van Venetië

In 2017 vindt de 57ste editie van de Biënnale van Venetië plaats. Het Nederlands paviljoen van de Biënnale van Venetië fungeert dan als een belangrijk podium dat bijdraagt aan de uitstraling van kunst uit Nederland. Dit podium maakt de productie van nieuw en actueel werk mogelijk en het stelt relevante onderwerpen in de kunst en de samenleving aan de orde. Het Mondriaan Fonds is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending. Het fonds benoemt een curator met een tentoonstellingsplan op basis van advies door een deskundige jury.

De selectie van de curator komt tot stand via een open inschrijving. Het Mondriaan Fonds nodigt hierbij curatoren uit zich aan te melden met een beknopt plan passend bij een statelijke manifestatie.

Welke rol heeft de curator?
De curator bedenkt, ontwikkelt en voert het concept van de presentatie in het Nederlands paviljoen uit. De curator is eigenaar van het idee en het concept en werkt nauw samen met de geselecteerde kunstenaar(s) en de opdrachtgever aan de realisatie. De curator is verantwoording schuldig aan de opdrachtgever. De opdrachtgever ondersteunt de curator in praktische zin bij de realisatie van de presentatie en is leidend op het gebied van projectmanagement, contact met de Biënnale-organisatie, administratieve ondersteuning, budgetbewaking, communicatie waaronder de contacten met de (internationale) pers.

Wie kunnen zich aanmelden?
De curator kan een persoon of collectief zijn. De inschrijving staat open voor plannen van curatoren die beschikken over de kennis en vaardigheden om een representatief voorstel te maken. Curatoren die zich aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Betrokkenheid met of representatief voor een specifieke tentoonstellings- of artistieke praktijk.
 • Gedetailleerde kennis van actuele (internationale) ontwikkelingen binnen de hedendaagse beeldende kunst.
 • Kennis van en ervaring als tentoonstellingsmaker.
 • Beschikking over een relevant netwerk.
 • Ervaring met management van complexe projecten, budgetbewaking en rapportages.
 • Beschikbaar om in de voorgeschreven tijd het project te realiseren en deel te nemen aan noodzakelijk overleg hierover.

De curator moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit of in Nederland wonen en werken.

Waaraan moet het concept/plan voldoen?
Het concept van de presentatie toont een relevante ontwikkeling in de Nederlandse hedendaagse beeldende kunst in een internationale context. Het voorstel is gelaagd en spreekt het (vak)publiek aan op meerdere fronten, vooral visueel maar ook intellectueel. Daarnaast sluit het voorstel aan bij de status van de presentatie als statelijke manifestatie op een vooraanstaand internationaal platform.

Het plan moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

 • De presentatie is een solo- of een groepspresentatie.
 • De geselecteerde kunstenaar heeft de Nederlandse nationaliteit of woont en werkt in Nederland.
 • De kunstenaar mag geen solo hebben gehad op de Biënnale van Venetië.
 • De curator mag geen deelnemende kunstenaar zijn.
 • De curator mag geen commerciële relatie hebben met de deelnemende kunstenaar(s).

Hoe ziet de procedure uit?
De procedure rond de benoeming van de curator kent drie fasen: (1) indiening beknopte plannen, (2) vaststellen shortlist van maximaal vijf plannen door jury, (3) presentatie van de uitgewerkte plannen aan de jury.

Fase 1: Curatoren kunnen tot en met 31 januari 2016 beknopte plannen indienen. Deze plannen worden beoordeeld door een deskundige jury. Voorzitter is de directeur van het Mondriaan Fonds. De jury maakt op basis van sterkte en originaliteit van het concept een shortlist van maximaal vijf plannen. Ook de organisatorische, leidinggevende en representatieve capaciteiten van de curator spelen bij de selectie mee. Het Mondriaan Fonds zal de shortlist publiek maken.

Fase 2: De geselecteerde curatoren van de shortlist ontvangen begin maart 2016 een uitnodiging tot het verder uitwerken van het plan en het opstellen van een begroting voor een totaalbedrag van maximaal 450.000 euro inclusief BTW. De geselecteerde curatoren ontvangen voor het uitwerken van het plan een honorarium van 3.025 euro inclusief BTW per plan. Het plan moet uiterlijk 1 mei 2016 worden ingeleverd bij het Mondriaan Fonds.

Fase 3: De geselecteerden worden medio mei uitgenodigd het uitgewerkte plan persoonlijk aan de jury te presenteren. Voor deze presentatie is maximaal één uur beschikbaar. Mogelijk zal een vertegenwoordiger van de media deze presentaties bijwonen. De curatoren moeten in dit stadium in staat zijn om:

 • Het concept nader te presenteren en te onderbouwen.
 • Een concrete en realistische tijdsplanning te bieden.
 • Een redelijk en realistisch budget te bevatten.
 • Mogelijkheden te schetsen voor eventuele side events, promotie en andere zaken die de zichtbaarheid van en bekendheid met de hedendaagse beeldende kunst uit Nederland een impuls geven.

De jury kiest spoedig daarna het beste plan en formuleert een advies aan het Mondriaan Fonds voor de definitieve benoeming.

Hoe kan ik me aanmelden?
Wilt u zich aanmelden als curator, stuur dan tot en met 31 januari 2016 een brief met CV en een beknopt plan van maximaal 2 A4. Het plan moet in ieder geval een samenvatting van het concept van de beoogde presentatie bevatten, een gemotiveerde shortlist van de beoogde kunstenaar(s) voor de presentatie en een beknopte beschrijving van de aanpak en tijdsplanning van de realisatiefase.

Een uitgebreider plan of documentatie is in deze eerste fase niet gewenst. De documenten kunt u sturen naar het Mondriaan Fonds, postbus 773, 1000 AT Amsterdam, of biennale@mondriaanfonds.nl

Voor informatie over eerdere Nederlandse inzendingen voor de Biënnale van Venetië verwijzen wij naar www.mondriaanfonds.nl. Voor vragen over de inschrijving kunt u terecht bij Caroline Soons of Joost Vrieler, 020 523 15 23 of biennale@mondriaanfonds.nl.