Compensatie standhuur Nederlandse Kunstbeurzen

Om de zichtbaarheid en verkoop van hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars uit Nederland te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds budget beschikbaar gemaakt voor de presentatie van kunstenaars uit Nederland op Nederlandse kunstbeurzen met een internationale uitstraling. Het gaat om een compensatie voor de standhuur van galeries op Art Rotterdam en Unseen. De compensatie verloopt via de beurzen. Dit is een tijdelijke steunmaatregel in reactie op de uitbraak van covid-19 en gevolgen daarvan voor de kunstsector.

Hoe worden deze bijdragen toegekend?
De compensatie van de standhuur wordt op factuurbasis aan de betreffende kunstbeurzen toegekend, de beurzen leveren hiervoor overzichten van deelnemende galeries aan bij het Mondriaan Fonds. De kunstbeurzen zullen de galeries informeren over de steunmaatregel en galeries die aan de voorwaarden voldoen kunnen zich hiervoor bij hen melden. De bijdragen worden alleen toegekend als de kunstbeurs ook daadwerkelijk plaatsvindt op of rond de voorgestelde datum en de galerie aan de beurs deelneemt. Op het moment dat een beurs niet doorgaat op of rond de voorgestelde datum wordt opnieuw gekeken naar een goede bestemming van het vrijgekomen budget.

Voor welke galeriestands wordt een bijdrage verleend?
De budgetten van het Mondriaan Fonds binnen deze steunmaatregel staan ten dienste van de aandacht voor – en de verkoop van – werk van kunstenaars uit Nederland. Van galeries die gebruik willen maken van deze steunmaatregel wordt daarom binnen de stands om een redelijke verhouding gevraagd van kunstenaars uit Nederland. Het is verder van belang dat de galeries in Nederland gevestigd zijn en de getoonde kunstenaars vertegenwoordigen, zodat de kunstenaars ook delen in de opbrengst van de mogelijke verkoop van werk. Het Mondriaan Fonds volgt het oordeel van de selectiecommissie van de beurzen met betrekking tot waardering van de galeries. Om continuïteit te stimuleren en tegelijkertijd een inhoudelijke weging buiten de context van de steunmaatregel mogelijk te maken, hanteert het fonds het oordeel van de selectiecommissies van de vorige drie edities. De galerie dient aan minstens één van de drie voorgaande edities te hebben deelgenomen.

Wat is de maximale bijdrage?
De bijdrage wordt berekend op basis van het aantal vierkante meters kale standhuur zoals eerder afgenomen door de galerie bij dezelfde beurs. Het Mondriaan Fonds betaalt maximaal € 10.000 excl. btw per stand. Als een galerie meedoet aan één beurs dan kan tot 100% van de standhuur worden vergoed. Mocht een galerie aan meerdere beurzen deelnemen, dan geldt dat voor de beurs met de duurste stand 100% vergoed kan worden, voor de tweede beurs is dat maximaal 75% tot het gestelde maximum van € 10.000 excl. btw per beurs.

Naast deze stimulans zijn er vanuit het kabinet en het Mondriaan Fonds diverse andere steunmaatregelen voor kunstenaars en instellingen in de culturele sector. Zo heeft het Mondriaan Fonds bijvoorbeeld projectinvesteringen voor kunstenaars en bemiddelaars die zijn getroffen door de gevolgen van covid-19, en biedt het kabinet regelingen voor ondernemers. Lees hierover meer op de website van het Mondriaan Fonds en de website van de Rijksoverheid.