Compensatie standhuur Nederlandse Kunstbeurzen

Update 14 juli 2020

Om de zichtbaarheid en verkoop van hedendaagse beeldende kunst van kunstenaars uit Nederland te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds budget beschikbaar gemaakt voor de presentatie van kunstenaars uit Nederland op Nederlandse kunstbeurzen met een internationale uitstraling. Het gaat om een compensatie voor de standhuur van galeries op Art Rotterdam, die via de beurs verloopt. Dit is een tijdelijke steunmaatregel in reactie op de uitbraak van covid-19 en gevolgen daarvan voor de kunstsector.

Aanvankelijk was de bijdrage ook bedoeld voor compensatie van de standhuur van galeries op Unseen en PAN Amsterdam, deze beurzen zullen echter dit jaar niet meer plaatsvinden. Op het moment dat een beurs niet doorgaat op of rond de voorgestelde datum wordt opnieuw gekeken naar een goede bestemming van het vrijgekomen budget.

Hoe worden deze bijdragen toegekend?
De compensatie van de standhuur wordt op factuurbasis aan Art Rotterdam toegekend, de beurs levert hiervoor overzichten van deelnemende galeries aan bij het Mondriaan Fonds. De kunstbeurs zal de galeries informeren over de steunmaatregel en galeries die aan de voorwaarden voldoen kunnen zich hiervoor bij de beurs melden. De bijdragen worden alleen toegekend als de kunstbeurs ook daadwerkelijk plaatsvindt op of rond de voorgestelde datum en de galerie aan de beurs deelneemt.

Voor welke galeriestands wordt een bijdrage verleend?
De budgetten van het Mondriaan Fonds binnen deze steunmaatregel staan ten dienste van de aandacht voor – en de verkoop van – werk van kunstenaars uit Nederland. Van galeries die gebruik willen maken van deze steunmaatregel wordt daarom binnen de stands om een redelijke verhouding gevraagd van kunstenaars uit Nederland. Het is verder van belang dat de galeries in Nederland gevestigd zijn en de getoonde kunstenaars vertegenwoordigen, zodat de kunstenaars ook delen in de opbrengst van de mogelijke verkoop van werk. Het Mondriaan Fonds volgt het oordeel van de selectiecommissie van de beurs met betrekking tot waardering van de galeries. Om continuïteit te stimuleren en tegelijkertijd een inhoudelijke weging buiten de context van de steunmaatregel mogelijk te maken, hanteert het fonds het oordeel van de selectiecommissies van de vorige drie edities. De galerie dient aan minstens één van de drie voorgaande edities te hebben deelgenomen.

Wat is de maximale bijdrage?
Het Mondriaan Fonds vergoedt 100% van de standhuur, op basis van het aantal vierkante meters dat de galerie eerder heeft afgenomen bij Art Rotterdam en conform het daarbij eerder geldende tarief kale standhuur.

Naast deze stimulans zijn er vanuit het kabinet en het Mondriaan Fonds diverse andere steunmaatregelen voor kunstenaars en instellingen in de culturele sector. Zo heeft het Mondriaan Fonds bijvoorbeeld projectinvesteringen voor kunstenaars en bemiddelaars die zijn getroffen door de gevolgen van covid-19, en biedt het kabinet regelingen voor ondernemers. Lees hierover meer op de website van het Mondriaan Fonds en de website van de Rijksoverheid.