De Verbeelding

De Verbeelding is een samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds, gericht op films die zich op de grens van de cinematografie en de beeldende kunst begeven.

Voor wie en wat?
Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren en uitbrengen van ten minste één film met een bioscoopuitbreng in Nederland. Tevens dient de producent over ervaring te beschikken met de productie en uitbreng van kunstzinnige, artistieke en/of experimentele films.

De regie van de film dient in handen te zijn van een professioneel beeldend kunstenaar, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds. De beeldend kunstenaar dient daarbij ten minste de afgelopen twee jaar aantoonbaar professioneel werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar en geïntegreerd te zijn in het Nederlandse beeldende kunstcircuit. Daarnaast dient hij/zij een aantoonbare goede staat van dienst te hebben op het gebied van onafhankelijke artistieke, kunstzinnige en/of experimentele films. Aanvragen van personen die nog een beroepsopleiding volgen, inclusief een postacademische opleiding, worden niet in behandeling genomen. Per aanvrager of beeldend kunstenaar kunnen maximaal twee projecten worden ingediend. De producent en de beeldend kunstenaar mogen niet dezelfde persoon zijn. Binnen dit samenwerkingsproject worden maximaal twee films geselecteerd voor realisering. De maximale realiseringsbijdrage van de gezamenlijke fondsen bedraagt 300.000 euro per film.

Welke voorwaarden?

 • Het project vindt zijn oorsprong voornamelijk in het visuele aspect van het medium en heeft de artistieke potentie om voor toonaangevende internationale filmfestivals geselecteerd te worden.
 •  Het project heeft een minimale lengte van 60 minuten.
 •  Eventuele aanvullende financiering dient binnen twaalf maanden na toekenning gerealiseerd te zijn.
 •  De bijdrage van de fondsen moet een substantieel onderdeel vormen van het totaalbudget.
 •  Het project is geschikt voor vertoning op één scherm (single screen) en voor uitbreng in de bioscoop.

Hoe wordt beoordeeld?
Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, worden voorgelegd aan een selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de beide fondsen.
Bij de selectie wordt gelet op:

 • de kwaliteit van het filmplan, waarbij onder andere gelet wordt op de interne consistentie en de visualiteit;
 • het filmische experiment met betrekking tot de grenzen tussen de cinematografie en de beeldende kunst;
 • de motivatie en de visie op de te maken film van zowel de producent als de beeldend kunstenaar;
 • de kwaliteit van het oeuvre en de staat van dienst van de beeldend kunstenaar en de producent;
 • de financiële en productionele haalbaarheid en soliditeit van het filmplan, waaronder ook de haalbaarheid van de aanvullende financiering binnen de gestelde termijn;
 • de mate waarin de productie impact heeft op de Nederlandse audiovisuele en beeldende kunstsector;
 • de visie op distributie en potentiële distributiepartners.

Na een eerste selectie wordt een aantal aanvragers uitgenodigd hun plan mondeling aan de commissie te presenteren. Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat deze gesprekken plaatsvinden op dinsdag 15 november 2016. Zij worden hiervoor uiterlijk 9 november 2016 uitgenodigd. Eind november 2016 wordt de uitslag van de selectie schriftelijk bekend gemaakt.

Hoe vraag je aan?
Een producent kan door de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen bij het Filmfonds in te dienen. Daarnaast moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale versie door het Filmfonds ontvangen zijn. De digitale aanvraag is leidend in de beoordeling. Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Het aanvraagformulier is online beschikbaar op de website van het Filmfonds.
De deadline voor een aanvraag was 11 oktober 2016. In 2018 zal een nieuwe aanvraagronde voor De Verbeelding plaatsvinden. Houdt hiervoor de nieuwsbrief in de gaten. Voor een aanvraag is een account bij het Filmfonds nodig: http://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Filmfonds: Sabine Terken, projectbegeleider New Screen NL: s.terken@filmfonds.nl
Mondriaan Fonds: Wouter Koelman, senior projectmedewerker: w.koelman@mondriaanfonds.nl

De Verbeelding is het vervolg op een eerdere samenwerking in 2007,  2012 en 2014. Hieruit zijn voortgekomen (en deels in productie): History’s Future van Fiona Tan (producent Family Affair Films B.V.), Passing the Information van Gerald van der Kaap (producent Stichting Interakt) nog in productie, Werk van Erik van Lieshout (producent: Popov Film V.O.F.), Winterstilte van Sonja Wyss (producent SNG Film), De Stillen van Ricky Rijneke (producent: Rotterdam Films), Winterland van Dick Tuinder (producent: Column Film) en C’est déja l’été van Martijn Maria Smits (producent: De Productie) en Possessed van Daniel van der Velden, Vinca Kruk en Rob Schröder (producent: Dutch Mountain Film).