Kansplaatsen Erfgoedtalent

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan het project Kansplaatsen, waarbij erfgoedtalent werkervaring wordt geboden, coaching door mentoren en extra training. Het project is een samenwerking tussen Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) en detacheringsbureau Vriens Archeo Flex en biedt kansen aan jong of startend talent in de museum- en erfgoedsector.

Afgestudeerde talenten worden voor de duur van minimaal zes maanden geplaatst bij een museum of erfgoedinstelling. Gedurende die periode wordt gewerkt aan een specifiek project of een vraagstelling die aansluit bij de kwaliteiten van de starters. Voor erfgoedinstellingen biedt het de mogelijkheid om overdracht te realiseren en in te spelen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Resultaten uit de periode 2016-2017 laten zien dat zeventig talenten zijn gestart met een kansplaats. Een groot deel daarvan kreeg een verlenging, een tweede kansplaats of werd in dienst genomen door de instelling. Deelnemende kandidaten geven aan: ‘Zelfvertrouwen, alleen al door te mogen deelnemen aan het project’ en ‘Traineeship tegen eerlijke voorwaarden’.

Eind 2017 ontving Kansplaatsen voor de tweede maal een bijdrage van het Mondriaan Fonds, ditmaal in samenwerking met Stichting Opleidingsfonds SVGB, Vriens Archeo Flex, Raadsaam Erfgoedprojecten en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In 2018 zet Kansplaatsen in op specialistische kennisborging, een onderwerp dat gezien wordt als één van de grootste uitdagingen in de sector. In samenwerking met verschillende erfgoedorganisaties en opleidingsinstituten worden tien ontwikkeltrajecten van gespecialiseerde talenten mogelijk gemaakt, waarbij aandacht wordt besteedt aan de overdracht van specifieke inhoudelijke kennis over collecties, het in de praktijk ontwikkelen van speciale vaardigheden voor collectiebeheer en -behoud, de veranderende taken bij de instellingen én een betere aansluiting van de erfgoedcollecties bij nieuwe generaties.

De ondersteuning van Kansplaatsen draagt bij aan het beleid van het Mondriaan Fonds gericht op uitbreiding en versterking van de partnerschappen op het gebied van talentontwikkeling.