Fonds Kwadraat

Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk. Er kan bijvoorbeeld een lening worden verstrekt voor het doen van onderzoek of een werkperiode in binnen- en buitenland. Ook voor de investering in een monumentaal werk of een kunstenaarsboek of publicatie kan een lening worden aangevraagd, evenals voor het maken van websites en archieven of de aanschaf van apparatuur en gereedschap. Ook kunstenaarsinitiatieven en collectieven kunnen een lening aanvragen voor een artistiek project of productie en apparatuur of gereedschap.

Fonds Kwadraat wil met de leningen bijdragen aan de professionalisering en groei van de kunstsector. Door zelf te investeren vergroten kunstenaars hun economische en financiële zelfstandigheid en kan hun artistieke praktijk groeien. Het verstrekken van leningen is een duurzame manier van financieren. Een bedrag wordt uitgeleend en komt weer terug, zodat het geld telkens opnieuw en steeds voor andere projecten kan worden ingezet. Zo heeft Fonds Kwadraat sinds zijn oprichting in 1971 met een leenkapitaal van 350.000 euro inmiddels meer dan 2000 projecten gefinancierd met een totaal bedrag van ruim 7.700.000 euro. Fonds Kwadraat werkt samen met en wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, CBK Rotterdam en Stichting DOEN, en heeft twee fondsen op naam: Fotofonds FBHW en het P.T. Fonds.

Samenwerking met het Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds heeft een ‘fonds op naam’ ingericht binnen Fonds Kwadraat. Het Mondriaan Fonds onderzoekt zo in de praktijk een meer duurzame manier van financieren voor de kunst.

Een renteloze lening via Fonds Kwadraat sluit goed aan bij de bijdragen van het Mondriaan Fonds. Het kan bijvoorbeeld een goede mogelijkheid zijn om een voorfinanciering te doen of de gevraagde eigen bijdrage voor projectaanvragen bij het Mondriaan Fonds te financieren. Bovendien kunnen kunstenaars ook direct na hun afstuderen een lening aanvragen bij het Fonds Kwadraat.

Hoe werkt het?
Kunstenaars of kunstenaarsinitiatieven dienen hun aanvraag in bij het Fonds Kwadraat.
Net als bij het Mondriaan Fonds toetst een adviescommissie van deskundigen de aanvragen op de artistieke kwaliteit, het curriculum vitae van de aanvrager en de zakelijke verantwoording (de haalbaarheid, waar wordt het werk tentoongesteld, hoe wordt een kunstwerk of publicatie bekendgemaakt en gedistribueerd).
Het maximale en rentevrije leenbedrag is 8.000 euro. Kunstenaars kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen. De commissie komt ten minste vijf keer per jaar bij elkaar.

Als kunstenaars binnen de periode van 12 maanden al een bijdrage hebben gekregen van het Mondriaan Fonds en zij een (extra) bedrag willen lenen bij het Fonds Kwadraat, dan is hiervoor geen extra toetsing nodig. Ook kunnen kunstenaars die een aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds aangeven dat ze de gevraagde eigen bijdrage van ten minste 10 procent willen financieren via een renteloze lening. Als de bijdrage van het Mondriaan Fonds is toegekend, ontvangen zij automatisch een overeenkomst voor de lening en aflossing per automatische incasso.

Een lening wordt in maximaal 3 jaar afgelost. Bij bedragen die lager zijn dan 2.500 euro is de aflossingstermijn korter. Bij het afsluiten van de lening betaalt de lener eenmalig administratiekosten van 2,5 procent van het te lenen bedrag. Dit bedrag wordt meteen bij het aangaan van de lening verrekend.
Een voorbeeld: voor een lening van 3.500 euro bedragen de administratiekosten 87,50 euro. Er wordt  3.412,50 euro aan de lener overgemaakt. De aflossing bestaat uit 35 termijnen van 100 euro. De eerste aflossing is vier weken nadat het geld beschikbaar is gesteld. Sneller aflossen is altijd mogelijk.
Voor een lening van meer dan 5.000 euro is een borgstelling vereist voor het bedrag dat boven de 5.000 euro is. Boven 6.000 euro zijn twee borgstellingen vereist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Francine Mendelaar van Fonds Kwadraat.