Reverse Mentoring

Reverse Mentoring is een programma-op-maat naar concept van Cultuur+Ondernemen, waarmee het Mondriaan Fonds tegemoet komt aan de groeiende vraag van niet alleen startende maar ook ‘bewezen’ kunstenaars naar begeleiding door collega kunstenaars. Het programma biedt oudere kunstenaars de kans in wisselwerking met een jongere kunstenaar een impuls te geven aan hun beroepspraktijk, bijvoorbeeld aan de hand van een specifieke vaardigheid of kennisgebied.

Uit de reacties die het Mondriaan Fonds van kunstenaars krijgt, blijkt dat niet alleen startende kunstenaars behoefte hebben aan begeleiding door vakgenoten. Ook meer ervaren kunstenaars hebben na verloop van tijd baat bij een nieuwe impuls in hun beroepspraktijk. Zij geven aan: om je te kunnen blijven ontwikkelen, nieuwe kennis op te doen en andere mogelijkheden te ontdekken, is het van belang de verbinding te zoeken met jongere kunstenaars die soms een andere benadering hebben van de kunstenaarspraktijk. Jonge kunstenaars maken en tonen hun werk bijvoorbeeld op een andere manier, zij hebben een andere inhoudelijke focus, presenteren het werk in een andere context, in wisselende samenwerkingsverbanden, via andere netwerken en cross disciplinair. Zij gebruiken andere kennis, andere bronnen, andere vaardigheden; in het jargon ook wel ‘21st century skills’ genoemd. Met Reverse Mentoring willen het Mondriaan Fonds en Cultuur+Ondernemen de dialoog en de wisselwerking tussen jong talent en bewezen talent stimuleren – met dit keer het jong talent in de begeleidende rol.

In 2019 is Reverse Mentoring als pilot project gestart: 20 trajecten worden beschikbaar gesteld aan kunstenaars die in de periode 2016 tot en met 2018 een Werkbijdrage Bewezen Talent hebben ontvangen. Na de pilot wordt bekeken of het programma verbreed kan worden. Meer informatie: Christine Sluysmans, projectleider van Cultuur+Ondernemen: christine@cultuur-ondernemen.nl (020-5305954).

Voor meer informatie over mentoring voor startende kunstenaars, klik hier.