Meester-Gezelregeling

Zowel op het gebied van de beeldende kunst als het cultureel erfgoed stimuleert het Mondriaan Fonds de overdracht en uitwisseling van kennis en ervaring. De Meester-Gezelregeling biedt verschillende mogelijkheden daartoe: projecten en samenwerkingen die kunstenaars of erfgoedtalenten koppelen aan meer ervaren collega’s voor inhoudelijke begeleiding, zowel inhoudelijk als praktisch en zakelijk. Het gaat om projecten die in het verlengde liggen van de verschillende bijdragen en activiteiten van het Mondriaan Fonds. Zie hier onder voor meer informatie.

Mentoring
In samenwerking met Cultuur+Ondernemen biedt het Mondriaan Fonds de mogelijkheid van mentoring aan; een programma-op-maat dat kunstenaars met een Kunstenaar Start ondersteunt bij hun ondernemerschap en artistiek-inhoudelijke ontwikkeling. Het traject bestaat uit een aantal ontmoetingen om de ontwikkeling en de voortgang van het werk te bespreken en te komen tot een uitwisseling van ideeën, inspiratiebronnen en ervaringen. In 2019 was een pilot waarbij ook kunstenaars met een Werkbijdrage Bewezen Talent (nu een Kunstenaar Basis) mentoring kregen aangeboden.

Erfgoedtalent
Om kennisoverdracht en verjonging in erfgoedorganisaties te stimuleren investeert het Mondriaan Fonds met verschillende partners in erfgoedtalent. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert het fonds sinds 2017 de prijsuitreiking voor zowel Jong Monumententalent als het Museumtalent van het jaar. Samen met het Landelijk Contact van Museumconsulenten en arbeidsbemiddelingsbureau Vriens Archeo Flex draagt het Mondriaan Fonds sinds 2015 bij aan het project Kansplaatsen, waarbij startende erfgoedprofessionals werkervaring wordt geboden bij musea en erfgoedorganisatie, coaching door mentoren en extra training.

Kunstenaar Project
Voor in tijd begrensde projecten met of zonder concreet resultaat, bijvoorbeeld een stage of leerperiode bij een kunstenaar of culturele instelling in het binnen- of buitenland. Of een praktische samenwerking tussen een mid-career kunstenaar en jonge kunstenaar. Deze vorm van samenwerking geeft een impuls aan de praktijk van de meer ervaren kunstenaar doordat een belangrijk project uitgevoerd kan worden in samenwerking met een jongere kunstenaar. De jongere kunstenaar doet waardevolle praktijkervaring op.

Op projectbasis zijn in het verleden verschillende initiatieven ondersteund in de pilotfase: het Leerling/ Meester project van Kunstpodium T, de masterclass serie The Drive of… en het sector overschrijdende programma voor cultureel leiderschap Across the Board.