Annet Zondervan

Werkgebied: Directeur Centrum Beeldende Kunst Zuidoost, Amsterdam
Geboren: 1965
Website: www.ckbzuidoost.nl

‘Het delen van kracht, kennis en netwerk zijn voor mij belangrijke kernwaarden. Ik probeer ze dagelijks in te zetten. Daarom ook ben ik gemotiveerd om als mentor te functioneren.’

Sinds 1991 ben ik werkzaam bij een instelling die actuele kunst programmeert voor een breed publiek: Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost), in Amsterdam.

Opgeleid als kunsthistoricus aan de Rijksuniversiteit Leiden – met als specialisatie fotografie – werk ik tegenwoordig als directeur van een relatief kleine maar niet onbelangrijke kunstinstelling in het Amsterdamse kunstenveld. Onze aanwezigheid in de periferie van de stad – buiten het culturele centrum – maar midden in de dynamiek van de urbane samenleving, bevalt me prima.

De identiteit van CBK Zuidoost weerspiegelt in grote mate mijn denken over de waarde en de rol van hedendaagse beeldende kunst binnen de hedendaagse interculturele samenleving. Autonome beeldende kunst is ook van belang vanwege de maatschappelijke dynamiek dat zij genereert. Kijken naar en praten over beeldende kunst zorgt er voor dat mensen elkaar ontmoeten, leren over zichzelf en de ander.

CBK Zuidoost programmeert actuele kunst vanuit de visie dat artistieke kwaliteit en publieksbereik elkaar niet bijten. Het programma van de instelling heeft vier domeinen:
–    tentoonstellingen (in huis en op locatie)
–    binnen- en buitenschoolse educatie
–    kunstopdrachten, monumentaal en kleinschalig
–    kunstuitleen

De interculturele samenleving is een continue inspiratiebron. De leef- en belevingswereld van ons publiek geeft mede richting aan de programmering. We programmeren sociaal maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor ons publiek. Of geven we ons publiek een zekere rol bij de samenstelling van het programma. Zo bereiken we niet alleen mensen die zich al (als professional) aan de kunst hebben verbonden.

Mijn werk kent vele facetten:

Op managementniveau
–    strategisch management in relatie tot de cultuurpolitieke context in het heden en de nabije toekomst.
–    financieel management.
–    ondernemerschap; ik zie mijzelf als een culturele ondernemer die continue op zoek is naar verdienmodellen voor de producten die we willen realiseren.
–    coachen van en overleggen met medewerkers om samen tot het beste resultaat te komen.

Daarnaast heb ik ruime ervaring in:
–    het creëren van draagvlak voor kunst- en culturele projecten bij stakeholders als    politici en burgers (netwerken)
–    het begeleiden van kunstenaars in opdrachtsituaties
–    het begeleiden van kunstenaars richting een tentoonstelling
–    het ontwikkelen en realiseren van educatieve projecten
–    de pr en marketingkant van culturele producten.

Het delen van kracht, kennis en netwerk zijn voor mij belangrijke kernwaarden. Ik probeer ze dagelijks in te zetten. Daarom ook ben ik gemotiveerd om als mentor te functioneren.