Aanmelden

Wie kunnen zich aanmelden?
De oriëntatiereis staat open voor maximaal vier kunstbemiddelaars en twee beeldend kunstenaars. Belangstellenden die zich willen aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:
·   een duidelijke motivatie om aan deze reis deel te nemen;
·   ter plaatse iets te bieden hebben in de zin van expertise, uitwisseling, samenwerking;
·   de opgedane kennis en de netwerken kunnen omzetten in concrete project(en);
·   (enige) internationale ervaring hebben;
·   wonen en werken in Nederland.
Voor bemiddelaars geldt tevens dat ze moeten beschikken over een podium; zoals tentoonstellingsruimte, publicatie, tijdschrift of een te schrijven artikel.

De deelnemers moeten rekening houden met een zeer intensief programma en met een inzet die verder reikt dan de reis zelf. Tijdens en na afloop van de reis wordt van de deelnemers verwacht dat zij presentaties geven over hun werkzaamheden, deelnemen aan discussies en de verworven kennis voor het vakgebied toegankelijk maken, bijvoorbeeld door het maken van een verslag.

Voor vragen over de reis en de inschrijving kunt u terecht bij Haco de Ridder, 020 523 15 23 of h.deridder@mondriaanfonds.nl.

Aanvraagprocedure
Belangstellenden konden zich tot en met vrijdag 24 mei 2019 aanmelden via het online aanvraagformulier van het Mondriaan Fonds. De aanvragen worden beoordeeld door een speciaal voor de oriëntatiereis samengestelde adviescommissie. Bij de selectie speelt de motivatie van de aanvrager een belangrijke rol. Ook wordt wegens het beoogde effect van de oriëntatiereis gekeken naar de samenstelling van de groep. De commissie formuleert vervolgens een advies aan het Mondriaan Fonds voor de definitieve deelnemerslijst. De geselecteerden ontvangen begin juni bericht over hun deelname. Klik hier voor de algemene voorwaarden en de FAQ over online aanvragen.