Oriëntatiereis 2016 – Iran en Armenië

Vlooienmarkt, Yerevan, Armenië. Foto: Haco de Ridder. Vlooienmarkt, Yerevan, Armenië. Foto: Haco de Ridder.

Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaarsen bemiddelaars uit de beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die in opkomst zijn en interessante ontdekkingskansen bieden. Van 30 oktober tot en met 12 november 2016 was het reisdoel Iran (Tehran en Isfahan) en Armenië (Yerevan en Gyumri). Belangstellenden konden zich tot 1 juli 2016 aanmelden.

Het programma bestond uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen, galeries, artist-in-residence plekken en kunstenaars in de verschillende steden.
In Tehran waren dit musea zoals Tehran Museum of Contemporary Art (TMOCA) en het  Glass and Ceramic Museum, galeries zoals Aarangallery en Ab/Anbar Gallery en presentatie-instellingen zoals Rybon Art Center, Sazman Ab en Iranian Artist Forum. In Yerevan musea waaronder Modern Art Museum of Yerevan en het Museum of Russian Art, galeries zoals Akanat, Arame en Dalan en instellingen zoals ICA, ACSL, Foundation AA en ArtLab Yerevan.

De reis werd in samenwerking met het Vlaamse Kunstenpunt, de Danish Arts Agency en de Zwitserse Pro Helvetia georganiseerd. In totaal namen ongeveer 18 personen deel aan de reis; van wie zes deelnemers uit Nederland die door het Mondriaan Fonds werden geselecteerd, twee kunstenaars en vier bemiddelaars. Het fonds is hoofdfinancier van de reis voor de Nederlandse deelnemers. Inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten (hotel en ontbijt) en enkele gezamenlijke lunches en diners.
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van 750 euro gevraagd.

Het primaire doel van de reizen is om een overzicht te verschaffen over de hedendaagse beeldende kunst, de belangrijkste actoren te introduceren en de deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden van uitwisseling, en de motieven en achtergronden van de verschillende partijen.

Tijdens de reis houden de deelnemers een blog bij, met beschrijvingen van de bezochte locaties. Dit blog is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke kennisbron. Statistieken laten zien dat het blog over de hele wereld gebruikt wordt als bron van informatie over beeldende kunst in de bezochte gebieden.

Eerdere reizen gingen naar:
2015 Chili (Santiago en Valparaiso) en Colombia (Medellín en Bogota)
2014 Zuid-Korea (Seoul en Gwangju) en Japan (Setouchi eilanden, Tokyo, Yokohama en Maebashi) 2013 2013 Estland, Litouwen, Polen, Slowakije en Hongarije
2012 Indonesië en China (2012)
2011 Mali, Senegal en Marokko
2010 Nigeria, Turkije en Mali
2009 Brazilië, Argentinië en Peru

Wie kunnen zich aanmelden?
De oriëntatiereis staat open voor maximaal vier bemiddelaars voor hedendaagse beeldende kunst en twee beeldend kunstenaars. Belangstellenden die zich willen aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:
·    een duidelijke motivatie om aan deze reis deel te nemen;
·    ter plaatse iets te bieden hebben in de zin van expertise, uitwisseling, samenwerking;
·    de opgedane kennis en de netwerken kunnen omzetten in concrete project(en);
·    (enige) internationale ervaring hebben;
·    wonen en werken in Nederland.
Voor bemiddelaars geldt tevens dat ze moeten beschikken over een podium; zoals tentoonstellingsruimte, publicatie of tijdschrift.

De deelnemers moeten rekening houden met een zeer intensief programma en met een inzet die verder reikt dan de reis zelf. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de reis wordt van de deelnemers verwacht dat zij presentaties geven over hun werkzaamheden, deelnemen aan discussies en de verworven kennis voor het vakgebied toegankelijk maken, bijvoorbeeld door het maken van een verslag.

Voor vragen over de reis en de inschrijving kunt u terecht bij Haco de Ridder, 020 523 15 23 of h.deridder@mondriaanfonds.nl.

Aanvraagprocedure
Belangstellenden konden zich tot 1 juli 2016 aanmelden via het online aanvraagformulier van het Mondriaan Fonds. De aanvragen worden beoordeeld door een speciaal voor de oriëntatiereis samengestelde adviescommissie. Bij de selectie speelt de motivatie van de aanvrager een belangrijke rol. Ook wordt vanwege het beoogde effect van de oriëntatiereis gekeken naar de samenstelling van de groep. De commissie formuleert vervolgens een advies aan het Mondriaan Fonds voor de definitieve deelnemerslijst. De geselecteerden ontvangen eind juli bericht over hun deelname. Klik hier voor de algemene voorwaarden en de FAQ over online aanvragen.