Pilot CineCrowd

Het Mondriaan Fonds werkt vanaf 1 juli 2019 samen met CineCrowd. Binnen deze pilot draagt het fonds bij aan crowdfundingcampagnes van beeldend kunstenaars die actief zijn op het grensvlak van film en beeldende kunst. Kunstenaars die een campagne starten bij film crowdfundingplatform CineCrowd kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds van 20 procent van het streefbedrag (met een maximum van  2.000 euro).

Anne Houwing, directeur CineCrowd: ‘Ik ben heel blij dat we het Mondriaan Fonds mogen toevoegen aan de steeds groter wordende rij fondsen die makers stimuleren om te gaan crowdfunden. Het Mondriaan Fonds stelt ons middels deze samenwerking in staat om ook beeldend kunstenaars die niet in een klassiek hokje passen te ondersteunen bij een crowdfunding campagne. Ik zie de samenwerking met dit rijksfonds als een belangrijke erkenning voor het belang van crowdfunding en het werk van CineCrowd.’

Criteria en procedure
Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage moeten beeldend kunstenaars een crowdfunding campagne starten bij CineCrowd. CineCrowd draagt projecten vervolgens voor aan het Mondriaan Fonds. Na voordracht van CineCrowd zal een adviseur van het Mondriaan Fonds beoordelen of de projecten passen binnen de doelstellingen en criteria. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is voorwaardelijk. Alleen wanneer de maker of instelling erin slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd.

CineCrowd
CineCrowd ontstond in 2011 rondom de korte film Morgen is alles beter van filmmaker Floris Parlevliet. De crowdfunding was een groot succes, inspireerde andere filmmakers om ook te gaan crowdfunden en CineCrowd werd opgericht. Het platform ontwikkelde zich in de jaren die daarop volgden tot beweging gericht op de realisatie van films, uitgaande van het idee om de crowd – de mensen voor wie de films uiteindelijk bedoeld zijn – te betrekken bij het (mede)mogelijk maken van film. Sinds 2011 faciliteerde CineCrowd ruim 650 succesvolle crowdfunding campagnes en doneerden via CineCrowd ruim 60.000 filmliefhebbers tezamen bijna 5 miljoen euro aan filmprojecten. Lees hier meer over CineCrowd.

Meer informatie:
Philip Montnor (projectmedewerker Mondriaan Fonds) p.montnor@mondriaanfonds.nl
Anne Houwing (directeur CineCrowd) anne@cinecrowd.com