Voordekunst

nieuw logo voordekunst

Het Mondriaan Fonds richt zich op individuele makers en instellingen in de beeldende kunst- en de erfgoedsector. Vanaf 2013 kreeg ook het Mondriaan Fonds te maken met behoorlijke kortingen op de besteedbare budgetten. De urgentie om aanvragers te wijzen op andere vormen van (mede)financiering werd hierdoor groter dan ooit. Een van deze alternatieve financieringsvormen is crowdfunding. Crowdfunding heeft de afgelopen jaren in de cultuursector een vlucht genomen. Steeds meer kunstenaars en instellingen zien de mogelijkheden die deze vorm van publieksfinanciering biedt. In Nederland maken nu nog vooral podiumkunstenaars (muziek, theater, dans) gebruik van crowdfunding om hun projecten te financieren, terwijl het zich niet alleen voor deze disciplines leent. Om crowdfunding in de beeldende kunst en cultureel erfgoed te stimuleren werkt het Mondriaan Fonds sinds 2013 als eerste publieke cultuurfonds samen met voordekunst. Ook omdat het leidt tot meer draagvlak.

Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds: “voordekunst is uitgegroeid tot een interessante site voor crowdfunding waarvan kunstenaars, instellingen en het publiek volop profiteren. Dit sluit goed aan bij de gedachte van het Mondriaan Fonds dat draagvlak voor projecten belangrijk is. Daarom zal het bij de beoordeling positief meewegen als aanvragers via voordekunst bewijzen dat er steun is voor hun project”. Wanneer een project zich daarvoor leent, worden aanvragers daarnaast ook door medewerkers van het Mondriaan Fonds actief gewezen op de mogelijkheid van crowdfunding bij voordekunst.

De expertise van voordekunst ligt in het adviseren en begeleiden van makers en instellingen bij crowdfunding. Hier heeft men ruime ervaring in en dit wordt door de gebruikers erg gewaardeerd.
Sinds medio 2014 heeft voordekunst ook een adviestraject voor instellingen en organisaties. Deze trajecten leiden in de regel tot succesvollere crowdfundingcampagnes. Op deze manier onderscheidt voordekunst zich van andere aanbieders van crowdfunding.

Na een specifieke pilot voor individuele kunstenaars en een voor erfgoedinstellingen, beginnen voordekunst en Mondriaan Fonds in 2017 met een stimuleringsbijdrage voor individuele kunstenaars. Èn erfgoed- en beeldende kunstinstellingen. Het Mondriaan Fonds draagt 20 procent van het benodigde doelbedrag (met een maximum van 2.000 euro) bij aan geselecteerde projecten. Deze bijdrage is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker er in slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd. Belangrijkste doelstellingen van deze bijdrage zijn het stimuleren van ondernemerschap van makers en instellingen extra te prikkelen én vertrouwen te wekken bij potentiële donateurs om te geven. Op deze manier wordt het draagvlak voor kunst en cultuur extra vergroot.

voordekunst.nl is het eerste en grootste crowdfunding platform voor kunstprojecten in Nederland. voordekunst is opgezet vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en opereert sinds 1 juli 2011 als een zelfstandige stichting. Naast het AFK zijn de overige partners van voordekunst: Amsterdams Fonds voor de Kunst (founding partner), Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc), Stichting DOEN, Fonds 1818, Kunstraad Groningen, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht (Utrecht voor Cultuur), Provincie Noord-Holland, Boekensteun.be, Deloitte, VSB Fonds, Keunstwurk Fryslân, Provincie Gelderland, ABN-AMRO en Provincie Limburg.

Meer informatie: www.voordekunst.nl