Voordekunst

Steeds meer kunstenaars en instellingen zien de mogelijkheden die crowdfunding biedt, als aanvullende vorm van financiering, maar ook om een nieuw publiek en draagvlak te vinden voor projecten. Om crowdfunding in de beeldende kunst en cultureel erfgoed te stimuleren werkt het Mondriaan Fonds sinds 2013  samen met voordekunst.

Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars en instellingen te bereiken. Donateurs kunnen via het platform direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voordekunst al duizenden projecten succesvol gefinancierd.

Samenwerking met het Mondriaan Fonds
In 2019 biedt het Mondriaan Fonds in samenwerking met voordekunst een stimuleringsbijdrage voor geselecteerde projecten van individuele kunstenaars die een crowdfundingcampagne starten bij voordekunst. Het Mondriaan Fonds draagt 20 procent bij aan het benodigde doelbedrag met een maximum van 2.000 euro per project. Deze bijdrage is voorwaardelijk: alleen wanneer je erin slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk ingezet.

Bekijk hier een selectie van projecten die zijn gehonoreerd met de nieuwe stimuleringsbijdrage.

Hoe werkt het?
Het belangrijkste doel van de Stimuleringsbijdrage is het stimuleren van ondernemerschap van makers, en om meer vertrouwen te wekken bij donateurs om bij te dragen aan crowdfundingcampagnes. De bijdrage is dus bedoeld als een aanvulling op de funding die jij binnenhaalt via donateurs; als het doelbedrag niet gehaald wordt krijg je de bijdrage van het Mondriaan Fonds niet.
Voordekunst draagt de projecten die in aanmerking komen voor aan het Mondriaan Fonds, een adviescommissie brengt een advies uit of een campagne wordt gehonoreerd.

Naast het Mondriaan Fonds zijn de overige partners van voordekunst: Amsterdams Fonds voor de Kunst (founding partner), Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc), Stichting DOEN, Fonds 1818, Kunstraad Groningen, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht (Utrecht voor Cultuur), Provincie Noord-Holland, Boekensteun.be, Deloitte, VSB Fonds, Keunstwurk Fryslân, Provincie Gelderland, ABN-AMRO en Provincie Limburg.

Meer informatie: www.voordekunst.nl