Extra ondersteuning kunstinitiatieven

Deze extra ondersteuning is een aanvullende stimulans voor de kunstinitiatieven die vanaf 2017 een Werkbijdrage Kunstinitiatieven van het Mondriaan Fonds toegezegd hebben gekregen. Het Mondriaan Fonds heeft contact opgenomen met deze organisaties.