Deadline

Deadline aanvragen: Kunstenaarshonorarium

Datum

06.12.2021
Kunstenaarshonorarium

Beeldende kunstinstellingen kunnen dit jaar nog aanvragen voor de tijdelijke regeling Kunstenaarshonorarium. Met deze regeling kun je een vergoeding aanvragen voor de honoraria die je aan kunstenaars betaalt voor een tentoonstelling. Je kunt aanvragen voor projecten die binnen 12 maanden na indieningsdatum openen voor het publiek.

De deadline voor aanvragen is maandag 6 december om 17:00 uur. Aanvragen die na deze deadline worden ingediend zullen wij niet in behandeling nemen. Wij zullen alle positieve adviezen op volgorde van ontvangst behandelen en toekennen tot het beschikbare budget op is. Dat kan betekenen dat de aanvragen die voor 6 december binnen waren niet in behandeling worden genomen.

De plannen voor een tentoonstelling hoeven nog niet helemaal concreet te zijn. De selectie van kunstenaars of de tentoonstellingsdata kunnen later aan ons worden doorgegeven, dat geldt ook voor de contracten met de kunstenaars. Wij zullen in dat geval voor je project een bedrag reserveren. De maximale bedragen staan in de online uitleg van de regeling en zijn afhankelijk van de aanvraag. Zodra wij de nog ontbrekende informatie ontvangen hebben wordt na toekenning een definitieve bijdrage vastgesteld.

Begin dit jaar werd de regeling Kunstenaarshonorarium opnieuw opengesteld als een tijdelijke regeling voor 2021. De regeling wordt gefinancierd uit het steunpakket van het kabinet voor de culturele sector naar aanleiding van covid-19.