Nieuws Archief

Coronasteunpakket 5 verstrekt aan kunstpodia en musea

Het Ministerie van OCW heeft voor kunstpodia en musea extra geld beschikbaar gesteld binnen het corona steunpakket 5.

Met de Compensatieregeling Coronacrisis Kunstpodia vijfde steunmaatregel heeft het Mondriaan Fonds extra ondersteuning geboden aan kunstpodia die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren. Deze bijdrage is een tegemoetkoming voor kunstpodia met een meerjarenondersteuning die in 2019 minimaal 15% eigen inkomsten hadden en als gevolg van covid 19 – maatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving. Zij ontvingen aanvullend 15% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de instelling. De 17 kunstpodia waarop deze compensatieregeling betrekking heeft, zijn door het Mondriaan Fonds op de hoogte gesteld.

De Compensatieregeling Coronacrisis Musea vijfde steunmaatregel is bedoeld als tegemoetkoming voor musea waaraan in 2020 subsidie is verstrekt op grond van de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers, de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000–100.000 bezoekers en/of de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers. Bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage wordt een staffel gehanteerd. In totaal is er een kleine 8 miljoen euro beschikbaar voor musea.
De musea die in aanmerking komen ontvangen een bericht van het Mondriaan Fonds.

Ook voor makers is er extra budget beschikbaar binnen steunpakket 5, meer informatie daarover vind je hier.