Nieuws Archief

Innovatielabs: bekendmaking van de geselecteerde projecten

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Via een open call namens alle rijkscultuurfondsen hebben het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL een oproep gedaan aan makers en instellingen uit om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de sector.

Uit de 174 ontvangen voorstellen zijn 16 projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen ze uiteenlopende culturele en creatieve disciplines, van film tot service design, en verbinden meer dan 120 partijen, van individuele makers tot internationale organisaties.

Zie hieronder de projecten die geselecteerd zijn binnen de beeldende kunst- en erfgoedsector.

Creative Funding/voordekunst – Crowdkeeping

Creative Funding neemt het initiatief om samen met een aantal kleine- tot middelgrote organisaties in de creatieve sector een gezamenlijke werkmethode te verkennen en een ondersteunende tool te ontwikkelen op het gebied van relatiebeheer.

Framer Framed – The New Social

Framer Framed wil samen met o.a. IMPAKT en Hackers & Designers kansrijke antwoorden formuleren op de vraag hoe culturele producties op de langere termijn betekenisvol kunnen zijn in een mengvorm van online en offline.

Jan van Eyck Academie – Future Materials

Jan van Eyck Academie start een samenwerking met o.a. Central Saint Martins om te werken aan de doorontwikkeling van hun hybride database van duurzame en afbreekbare kunstenaarsmaterialen.

Modemuze – Unlocking Fashion Heritage

Door middel van 3D-scans van stukken uit museale modecollecties wil Modemuze ambachtelijke (historische) kennis ontsluiten voor een breed publiek: van museummedewerkers tot ‘thuismakers’.

Museum Boijmans Van Beuningen – Boijmans Hillevliet

Samen met partners uit de culturele sector, het maatschappelijke veld en het onderwijs werkt Museum Boijmans van Beuningen aan de doorontwikkeling van een nieuw museaal concept gericht op publieksbereik.

Outsiderland (Stichting Captain Hoek)- OutsiderlandLab

Door makers uit verschillende milieus met elkaar in aanraking te brengen, wil Outsiderland de culturele en creatieve sector toegankelijker maken voor elke vorm van creativiteit en originaliteit. Aan het project wordt een onderzoek gekoppeld uitgevoerd door Stefanie van Zal (Lectoraat Langdurge Zorg en Ondersteuning).

SMH 40-45 – 2nd World

SMH 40-45, samenwerkingsverband van vijftien Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940-1945, wil digitale strategieën ontwikkelen gericht op waardecreatie en publieksbereik door middel van een ontwikkeltraject voor museummedewerkers.

The Hmm – Toolkit for the Inbetween

Een samenwerkingsverband van The hmm, affect lab en MU start een tiental experimenten gericht op hybride cultuurbeleving en betekenisvolle interacties tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek.