Regelingen Uitgelicht Archief

Nieuwe aanvraagronde Programma’s Kunstpodia 2022

Heb je plannen voor een publiekstoegankelijk (jaar)programma voor een kunstpodium in Nederland? Je kunt binnen de regeling programma’s Kunstpodia verschillende kanten op.

Zijn je plannen experimenteel van aard of juist niet, is het voor een divers publiek of voor een specifieke groep, is de programmering regelmatig of onregelmatig, is er een activiteitenaanbod? Lees hieronder de korte uitleg met al onze mogelijkheden. Misschien kom je namelijk in aanmerking voor een bijdrage Programma’s Kunstpodia.

De volledige uitleg, de criteria en het aanvraagformulier vind je in ons regelingenoverzicht.

Deadline voor het indienen van een aanvraag is op maandag 11 april 2022 om 17.00 uur (tijdzone in Nederland, UTC/GMT +1u).

Korte uitleg

Vanaf 19 januari 2022 gaat de aanvraagronde voor de regeling Programma’s Kunstpodia van start. Het Mondriaan Fonds wil met deze regeling subsidies verstrekken aan kunstpodia die met hun programma bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor. Kleine kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstorganisaties met programma’s van 1 tot 4 jaar kunnen een bijdrage aanvragen. Allerlei soorten aanvragen zijn welkom binnen deze regeling. Sterker nog, de onderlinge verscheidenheid is van groot belang. Een gevarieerd aanbod zorgt in samenhang voor een volwaardig beeldende kunstveld in Nederland en een gevarieerd publiek.

Voor de kunstpodia die in aanmerking willen komen voor een bijdrage geldt dat het presenteren van hedendaagse beeldende kunst een kernactiviteit is. Een programmering is van belang. Dus voordat je aanvraagt: weet goed wat je doet, waarom je dat doet en voor wie je dat doet en beschrijf dat in je aanvraag.

Er zijn binnen deze regeling 4 categorieën kunstpodia die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een breed aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Bedenk voor je een aanvraag doet dus goed welke categorie het meest van toepassing is op jouw praktijk en plannen.

(klik op de categorie voor meer informatie)

Categorie START – voor kleine organisaties en collectieven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst.

Heb je plannen voor een aantal  presentaties? Misschien daarnaast ook een aantal gelieerde activiteiten?  Dan is Start jouw categorie.

Het gaat om een bijdrage van € 25.000 voor 1 kalenderjaar.

Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers bij de overige categorieën  moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie START geldt: onderschrijf de codes.

Categorie BASIS – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een relevant artistiek inhoudelijk programma.

Heb je plannen voor een programma dat de komende twee jaar podium biedt aan ideeën en/of mensen die op interessante wijze bijdragen aan het totaalaanbod van beeldende kunst in Nederland?

Programmeer je al minstens twee jaar en weten mensen uit het veld je met aantoonbare regelmaat te vinden? Streef je naar een publiek voorbij het professionele publiek? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de categorie Basis.

Het gaat om een bijdrage van € 110.000 per jaar voor 2 kalenderjaren.

Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers in deze categorie moeten nadenken over op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie BASIS geldt: onderschrijf, reflecteer en benoem actief verbeterpunten: wat wil je bereiken en hoe kom je daar?

Categorie PRO – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties met een regelmatig en urgent artistiek inhoudelijk programma, aangevuld met activiteiten die het programma ondersteunen voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

Heb je een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten en weet je naast dat reguliere aanbod ook nog ideeën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen aan je organisatie en je programmering te verbinden? Heb je bovendien een bestaande praktijk die genoeg vertrouwen biedt dat de organisatie je plannen kan realiseren?  De categorie Pro biedt mogelijkheden.

Het gaat om een bijdrage van € 175.000 per jaar voor 3 kalenderjaren.

Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers moeten nadenken over de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie PRO geldt: onderschrijf, reflecteer, benoem verbeterpunten en formuleer daarvoor een stappenplan.

Categorie BREED – Voor instellingen van lokaal tot internationaal niveau met een volwaardige professionele organisatie, die ondersteuning zoeken voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Heb je een doordacht artistiek inhoudelijk programma van hoge productionele kwaliteit? Is het een regelmatig jaarprogramma met presentaties en activiteiten? Is je hospitality-beleid gericht op een breed publiek en zijn je publieksvoorzieningen toereikend voor de ontvangst en zorg voor een groot publiek?

Heb je een uniek en ambitieus plan waarmee je buiten je reguliere aanbod en buiten je reguliere rol een publiek ver voorbij het professionele weet te trekken en te binden?  En  heb je bovendien een heldere en overtuigende visie op marketing en communicatie en een overtuigende financiële inzet gericht op publieksinformatie, publieksverbreding en cultuureducatie? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de categorie Breed.

Het gaat om een bijdrage van € 275.000 per jaar voor 4 kalenderjaren.

Minimaal 50% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Alle aanvragers bij het Mondriaan Fonds moeten nadenken over en reflecteren op de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Iedere categorie binnen deze regeling heeft eigen vereisten. Voor de categorie BREED geldt: onderschrijf, heb een actief geïmplementeerde beleidsvisie die voorbeeld stellend is, reflecteer, benoem verbeterpunten, stel doelen en beschrijf hoe je die doelen gaat bereiken en uitdragen.

Hoe kies je de juiste categorie?

De commissie kan in haar beoordeling meewegen of de aanvrager zichzelf tot de juiste categorie rekent. Afhankelijk van dat oordeel kan een aanvraag afgewezen worden of toegekend worden binnen een andere categorie.

De commissie kan in haar beoordeling gevraagd worden de noodzakelijkheid van een aanvraag te betrekken. Als de aanvrager in eerdere jaren al een bijdrage toegekend heeft gekregen, voor een nog lopend programma dan zal de commissie gevraagd worden dit kritisch te wegen.

Alle beoordelingen en adviesteksten binnen deze regeling worden na de uitslag online gepubliceerd.

Hoe en wanneer aanvragen?

Aanvragen voor Programma’s Kunstpodia kan eenmaal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag is op maandag 11 april, voor 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, dat heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen.

 

Spreekuur

Er vond een spreekuur plaats voor de regeling Programma’s Kunstpodia op 25 januari van 16.00- 17.00 uur (tijdzone in Nederland, UTC/GMT +1u). Mocht je nog vragen hebben over deze regeling dan kun je direct contact opnemen met de contactpersonen van de regeling Programma’s Kunstpodia.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl.

Bonnie Dumanaw

senior projectmedewerker en contactpersoon interdisciplinaire projecten Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1600

Carmen Muskee

Minouche Wardenaar