Regelingen

Nieuwe regeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028 online

Het ministerie van OCW en de rijkscultuurfondsen hebben besloten om de aanvraagprocedures voor de landelijke meerjarenregelingen gelijk te laten lopen. Zo wordt het voor de aanvrager overzichtelijker. Instellingen die voor de periode 2025-2028 een meerjarenbijdrage willen ontvangen moeten begin 2024 hun aanvraag indienen. Dit geldt ook voor de regeling Programma’s Kunstpodia van het Mondriaan Fonds. De jaarlijkse aanvraagronde komt hiermee te vervallen. De regeling staat nu online.

Vertegenwoordig je een hedendaagse beeldende kunstinstelling met als kernactiviteit het presenteren van beeldende kunst? Heb je plannen voor een publiekstoegankelijk programma van 2 tot 4 jaar? Misschien kom je in aanmerking voor de nieuwe meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia.

De nieuwe meerjarenregeling kent 3 categorieën – Start, Basis en Breed – die in samenhang met elkaar moeten zorgen voor een gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en vereisten toenemen:

Start – voor startende organisaties met rechtspersoonlijkheid die niet langer dan 5 jaar een programma van presentaties en activiteiten hebben gevoerd.

  • Het gaat om een bijdrage van € 50.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren.
  • Minimaal 10% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
  • Een bijdrage Start kan maximaal 3 keer worden toegekend. Bijdrages uit de vorige regeling Programma’s Kunstpodia (2021-2024) worden niet meegerekend.
  • Aanvragen voor de categorie Start kan in 2024 en in 2026.

Basis – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minstens 2 jaar een jaarprogramma van presentaties en activiteiten hebben gevoerd.

  • Het gaat om een bijdrage van € 225.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren.
  • Minimaal 20% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
  • Aanvragen voor de categorie Basis kan alleen in 2024.

Breed – voor professionele hedendaagse kunstorganisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau die minstens 2 jaar een regelmatig jaarprogramma van presentaties hebben uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma voor een divers publiek van professionals en geïnteresseerden.

  • Het gaat om een bijdrage van € 450.000 per jaar voor 4 kalenderjaren.
  • Minimaal 30% van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
  • Aanvragen voor de categorie Breed kan alleen in 2024.

De deadline voor aanvragen voor Programma’s Kunstpodia is op 1 februari 2024, vóór 16:00 uur (CEST) / 11:00 uur (AST). De checklist en het aanvraagformulier volgen binnenkort.

Online informatiebijeenkomst
Op 10 oktober van 16.00 tot 17.00 uur (tijdzone Nederland) / 10.00-11.00 uur (tijdzone Caribisch gebied) is de online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we meer over de nieuwe regeling. Meld je hier aan.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Bonnie Dumanaw

Carmen Muskee

Minouche Wardenaar