Nieuws

Het fonds als toegankelijke schakel tussen beleid, veld en publiek

Vanaf dinsdag 02-11-21 heeft het Mondriaan Fonds een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. De nieuwe stijl en strategie kwamen samen met Das Buro uit Rotterdam tot stand.

Er is zowel intern als extern onderzoek gedaan om tot deze nieuwe identiteit te komen. Naast medewerkers zijn ervaren en onervaren aanvragers geïnterviewd, net als regelmatige en onregelmatige gebruikers van het fonds. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de Aanvraaghulp, een online tool die het vinden van de juiste subsidieregeling eenvoudiger maakt. Er zijn aanpassingen gedaan ter bevordering van de digitale toegankelijkheid. Zo is er een voorleesfunctie geïnstalleerd, worden de video’s ondertiteld en is er met helder contrast in kleuren gewerkt. Ook heeft de site een zelfverklarend hoofdmenu en is er een neutrale, heldere beeldtaal ontwikkeld. Met deze veranderingen geeft het Mondriaan Fonds invulling aan de toegankelijkheid die in het beleidsplan 21-24 als ambitie is beschreven.

Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds:

“We zijn blij dat we onze ambities, zoals we die beschreven hebben in het beleidsplan ‘Buiten de Perken’, nu ook hebben kunnen vormgeven. Onze aanvragers vormen sowieso al een uiteenlopende groep; van beeldende kunst- tot erfgoedprofessionals, van opdrachtgevers tot buitenlandse instellingen – maar er is ook veel verschil in disciplines, ambitie, afkomst, ervaring, opleiding en achtergrond. We willen deze groep in de volle breedte uitnodigen gebruik te maken van het Mondriaan Fonds. Het is belangrijk dat ze weten wat wij te bieden hebben en dat iedereen vlot de informatie vindt die gezocht wordt. De nieuwe huisstijl en strategie die we samen met Das Buro hebben ontwikkeld, kenmerkt zich door een vriendelijke beeldtaal. Het fonds wil dan ook geen verheven autoriteit zijn, maar een toegankelijke schakel tussen beleid, veld en publiek.”

Dennis van der Meule, creative director Das Buro: “Dit zijn de opdrachten waar je als strategisch bureau graag je tanden in zet. Het getuigt van lef en inzicht als een organisatie bereid is te veranderen van binnen én van buiten. Dus niet alleen maar een mooi nieuw jasje aantrekken, maar vanuit de basis stap voor stap tot een nieuwe identiteit komen. Het nieuwe Mondriaan Fonds zet in op verbinding in alle opzichten; menselijk, benaderbaar, behulpzaam. Dat gegeven wordt doorgevoerd in alle uitingen. Van lettertype tot beeldtaal, van de aanvraaghulp tot het jaarverslag en natuurlijk in het nieuwe logo dat opgebouwd is uit twee elementen die elkaar versterken door de verbinding die ze met elkaar aangaan.”

Website is gebouwd door PMS72 Rotterdam. Foto’s medewerkers door Annemieke van der Togt, TogstStrip. Introvideo door Ivy Media. De toegankelijkheidstest is uitgevoerd door Robert Keus van Digitaal Toegankelijk. De voorleesfunctie is van ReadSpeaker. Alle subsidieregelingen zijn in januari 2021 al vernieuwd als onderdeel van een nieuwe beleidsplanperiode 21-24.