Nieuws Regelingen

Openstelling regeling Restauratie Mobiel Erfgoed

Motorschip de Westfries I

Organisaties op het gebied van mobiel erfgoed kunnen weer aanvragen voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor de verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. Doel is het versterken van de kwaliteit en het op een duurzame wijze operationeel houden van mobiel erfgoed.

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang. De maximale bijdrage is 50% van de projectkosten.

Een bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd, tot het budget van de regeling is uitgeput.