Pilots

Samenwerking voor vergroting bereik Caribisch deel Koninkrijk

Het Mondriaan Fonds en de andere 5 rijkscultuurfondsen zijn een samenwerking gestart met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG). Doel is om de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergroten. Het PBCCG is gedurende een pilotperiode van 9 maanden, een extra aanspreekpunt voor het Nederlands Caribisch gebied en treedt verbindend op tussen de fondsen in Nederland en (potentiële) lokale aanvragers. Sinds 19 januari jl. is het zogeheten digitaal verbindingsloket officieel open.

Er is een digitaal informatieloket geopend dat lokale aanvragers op de subsidiemogelijkheden bij de rijkscultuurfondsen wijst en kan helpen drempels te verlagen. Lokale aanvragers op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten kunnen een belafspraak maken om een concept toe te lichten. Op basis van het voorliggende projectidee worden zij doorverwezen naar een mogelijk passend Rijkscultuurfonds in Nederland. Daarnaast kan het informatieloket signalen en behoeften uit het veld doorgeven aan de fondsen.

De minister van OCW heeft in haar beleidskader voor 2021-2024 gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius en de 3 Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de toegankelijkheid voor hen te vergroten.

Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Letterenfonds, het Filmfonds en het Mondriaan Fonds willen in dit kader gezamenlijk onderzoeken hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. Hiervoor is de samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied opgezet.