Pilots

Samenwerking voor vergroting bereik Caribisch deel Koninkrijk

Het Mondriaan Fonds en de andere 5 rijkscultuurfondsen zijn een samenwerking gestart met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG). Doel is om de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergroten. Het PBCCG zal vanaf 1 december, gedurende een pilotperiode van 9 maanden, een extra aanspreekpunt zijn voor het Nederlands Caribisch gebied en verbindend optreden tussen de fondsen en (potentiële) aanvragers.

Er is een informatieloket geopend dat lokale aanvragers op de subsidiemogelijkheden bij de rijkscultuurfondsen kan wijzen en kan helpen drempels voor aanvragers te verlagen. Daarnaast kan het informatieloket signalen en behoeften uit het veld doorgeven aan de fondsen.

De minister van OCW heeft in haar beleidskader voor 2021-2024 gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius en de drie Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de toegankelijkheid voor hen te vergroten.

Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Letterenfonds, het Filmfonds en het Mondriaan Fonds willen in dit kader gezamenlijk onderzoeken hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. Hiervoor is de samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied opgezet.