Nieuws Archief

Tweede editie open call: Maker achter de Maker Award

De Maker achter de Maker Award is een unieke erkenning voor een ambachtspersoon uit Nederland die samenwerkt met een beeldend kunstenaar om een kunstwerk of project op de best mogelijke manier te verwezenlijken. De genomineerde persoon kan werkzaam zijn als zelfstandige of in dienst zijn van een bedrijf/instituut en staat ten dienste van kunstenaars en hedendaagse kunstinstellingen, zoals bijvoorbeeld makers, vervoerders, lijstenmakers of uitgevers, keramisten en textielexperts.

De Maker achter de Maker Award is een initiatief van Kunstinstituut Melly en het Mondriaan Fonds. De winnaar ontvangt een geldprijs van €5.000.

Nominatie

Beeldend kunstenaars die meer dan 5 jaar ervaring hebben met het maken van kunstwerken en uitvoeren van projecten worden uitgenodigd om één of meerdere mensen te nomineren voor deze prijs. De nominatie mag uitsluitend betrekking hebben op een in Nederland gevestigd ambachtspersoon. Het nominatieformulier bestaat uit het voorstellen van de genomineerde persoon, door een korte motivatie te schrijven waarin wordt uitgelegd waarom of hoe die persoon belangrijk is geweest bij de ontwikkeling van een of meerdere kunstwerken of projecten.

De sluitingsdatum voor het indienen van nominaties is verlengd tot en met 13 februari 2022. Kunstenaars kunnen meerdere personen nomineren; voor iedere nominatie moet een afzonderlijk formulier worden ingevuld.

Selectieproces

De jury die de nominaties beoordeelt en de winnaar selecteert, zal de kandidaten beoordelen op basis van overtuigende argumenten om de genomineerde te eren. De beoordeling van de nominaties en de selectie van de laureaat vinden plaats door een driekoppige externe jury die in maart 2022 wordt bijeengeroepen door Kunstinstituut Melly.