Dag van de Jonge Kunstenaar

Natalia Ossef, Disappearing into the Dance, 2013 Natalia Ossef, Disappearing into the Dance, 2013

Nederland kent zo veel themadagen (vorige week was het Duurzame Dinsdag, om maar wat te noemen, volgende week is de Dag van de Scheiding) dat je soms verlangt naar dagen die gewoon zichzelf mogen zijn.

Toch ga ik het nu even hebben over de Dag van de Jonge Kunstenaar. Dat is namelijk vandaag. Het is een dag waar je naar toe kunt gaan. Voor de tweede keer wordt deze dag georganiseerd door Kunstpodium T, in Museum de Pont in Tilburg. Thom Puckey vertelt er over de positionering van een jonge kunstenaar. Pascal Gielen zal er spreken, net als Hendrik Driessen, de directeur van het museum. Het Mondriaan Fonds geeft een presentatie over kunstenaars met een internationale praktijk.

Thom Puckey, Figure with Luger and Nazi Regalia, 2011

Kunstpodium T organiseert nu al zeven jaar het zogenoemde meester-gezeltraject waarbij kunstenaars in het laatste jaar van hun opleiding begeleid worden door ervaren collega’s. Dat werpt zijn vruchten af, zoals vorig jaar bleek op een overzichtsexpositie in Museum De Pont, waarbij natuurlijk de terechte en niet te beantwoorden vraag is: hoe ver waren deze kunstenaars gekomen zonder hun meester?

Natalia Ossef, Disappearing into the Dance, 2013

Het Mondriaan Fonds steunt Kunstpodium T omdat we geloven in de kracht van dialoog en kennisoverdracht. Met Cultuur-Ondernemen organiseren we daarnaast mentoring van kunstenaars die al iets verder in hun carrière zijn. Allerlei vragen kunnen zij bespreken met hun mentor, van zakelijk tot artistiek inhoudelijk. Zoals kunstenaar Natalia Ossef het mooi zei tegen journalist Edo Dijksterhuis, naar aanleiding van haar begeleiding door curator Roel Arkesteijn: ,,Mijn handschrift is duidelijker geworden.” En Arkesteijn hierover: ,,De sleutel tot succes in dit soort mentortrajecten is dat de kunstenaar zelf heel goed weet wat hij of zij eruit wil halen.” Dat geldt ook voor De dag van de jonge kunstenaar. En daarna vast uitkijken naar volgende week: de Week van de Vooruitgang!