De geheimzinnigste bijdrage

Tjamsweer. Foto: Evelyne Verheggen Tjamsweer. Foto: Evelyne Verheggen

‘Voor de mooie kerk van Tjamsweer uit 1538 @Appingedam. Wat een juweel!’ En: ‘Schoonheid van Urbanuskerk in Nes ad Amstel JosCuypers 1 ste is onovertroffen. Risicoanalyse #VMBK @mondriaanfonds.’

Zo luiden twee Tweets naar aanleiding van de toekenning van een bijdrage van het Mondriaan Fonds voor veiligheidszorg. De Bijdrage Veiligheidszorg is bedoeld voor kunst- en erfgoed bezittende instellingen om risico-analyses uit te voeren (bijvoorbeeld: zijn er voldoende sloten op de juiste plekken? Is de brandveiligheid op orde?); veiligheidsplannen op te stellen (waar moeten eventuele extra sloten of brandblussers komen?); en netwerken op te richten om kennis te delen.

Tjamsweer. Tweet Evelyne Verheggen @EMFVerheggen op 2 mei 2016  Jos Cuypers - Tweet van Evelyne Verheggen @EMFVerheggen op 13 juni 2016

Het is veruit de meest geheimzinnige bijdrage die we hebben, want ons wordt achteraf uiteraard niet verteld wat er schortte aan de veiligheid en welke sloten of brandblussers daarom vervolgens waar zijn geplaatst. Toch kunnen we concluderen, op basis van onder meer externe onderzoeken uit 2010 en 2014, dat de bijdragen hebben geleid tot verbetering van de veiligheidszorg bij honderden erfgoedinstellingen. En dat doen ze nog steeds.

Zo werd onlangs een bijdrage toegekend aan 21 erfgoedinstellingen in Amsterdam, waaronder het Scheepvaartmuseum, die met het bedrijf ArtSecure een database ontwikkelen waarin incidenten op het gebied van veiligheidszorg op een slimme manier worden geregistreerd. Het Mondriaan Fonds waardeert de samenwerking tussen de 21 onderling en die met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dat al een database voor incidenten beheert. Bovendien komt er een vervolg: de te ontwikkelen database van de 21 instellingen wordt overgedragen aan het Nationaal Informatie Knooppunt, met daarin onder meer een medewerker van de Nationale politie eenheid kunst- en antiekcriminaliteit en een analist van het Kenniscentrum Security Intelligence.

Scheepvaartmuseum

Een andere groep instellingen wordt geholpen met het verbeteren van de veiligheid met de bijdrage van het fonds aan de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen. Samen met de bisdommen van Rotterdam en van Haarlem-Amsterdam en met Stadsherstel Amsterdam diende deze vereniging een aanvraag in voor risico-analyses en kennisuitwisseling van negentien kerkgebouwen.

‘Kerken ontvangen bijdrage veiligheidszorg’, luidde een ingetogen Tweet naar aanleiding van die laatste toekenning. Het is misschien de meest geheimzinnige bijdrage in de details van de uitvoering, maar de toekenningen worden wel op de voet gevolgd.
En terecht, want ook veiligheidszorg is van het grootste belang voor ons aller erfgoed van de toekomst.

Reformatorisch Dagblad -Tweet RD Kerk & Religie @refdagkerk op 3 mei 2016

De deadlines voor een Bijdrage Veiligheidszorg zijn op 1 juli en 30 september 2016