De regelingenzoeker

Op 24 december 2012 ontvingen wij van de minister van Cultuur een verlossende brief. De achttien kakelverse regelingen die we hadden opgesteld om het nieuwe beleid van het Mondriaan Fonds voor de komende vier jaar in te gieten, waren allemaal goedgekeurd. Die regelingen variëren van de Werkbijdrage Jong Talent (de opvolger van het startstipendium) tot de Bijdrage Meerjarenprogramma’s voor Musea en andere Erfgoedinstellingen.

Vervolgens was het even wennen, zowel voor aanvragers als voor ons. Zo bestaat het woord stipendium niet meer; het is vervangen door werkbijdrage. Bij Projectinvesteringen Kunstenaars en Bemiddelaars is nu een eigen bijdrage vereist. Musea kunnen ook aanvragen voor een kunstenaar. Kunstenaars kunnen zelf aanvragen voor een presentatie in het buitenland. En bij alle aanvragen wordt om een presentatieplan gevraagd, waarin uiteengezet wordt hoe het werk, de aankoop, het project, de samenwerking, of de praktijkverdieping zichtbaar gemaakt wordt voor een passend publiek. Of dat nu is via tentoonstelling, open atelier, wiki, blog of op een andere manier.

Inmiddels kwamen er tientallen aanvragen binnen voor urgente projecten, mooie aankopen, interessante werkperiodes, fijne samenwerkingen. De nieuwe regeling Opdrachtgeverschap leverde boeiende resultaten op – van nieuw werk van Folkert de Jong in het Haags Gemeentemuseum, dat een dialoog aangaat met de zeventiende-eeuwse anatomische lessen die daar zijn verzameld, tot werk van het collectief Grondvormen voor Natuurderij Keizersrande bij Deventer. De regeling Herdenking Slavernijverleden resulteerde onder meer in een bijdrage voor de expositie De Zwarte Bladzijde in het Scheepvaartmuseum, die je als bezoeker bij de lurven grijpt.

Folkert de Jong detail 'The Primacy of Matter over Thought'

De regelingen zijn geen statisch gegeven, we evalueren ze voortdurend. Zo bleek de eigen bijdrage van 3.500 euro bij Projectinvesteringen Kunstenaars en Bemiddelaars een obstakel voor degenen die kleine bijdragen willen aanvragen. Met ingang van 1 januari passen we dit dan ook aan: de eigen bijdrage wordt 10 procent van de kosten die voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds in aanmerking komen. Als je bijvoorbeeld voor 2.000 euro aanvraagt, geldt een eigen bijdrage van 200 euro; vraag je 35.000 euro aan, dan geldt 3.500 euro, et cetera. Ook is de regeling Collectieprogamma’s Musea uitgebreid van alleen beeldende kunst na 1945 tot beeldende kunst én vormgeving na 1945. De Werkbijdrage Jong Talent werd aangevuld met een meester-gezeltraject en de regeling voor Internationale Kunstbeurzen, waarvoor galeries kunnen aanvragen, is verruimd. Er kwamen ook alweer nieuwe regelingen bij. De regeling voor Samenwerking van Musea, waarvoor de eerste deadline 1 februari 2014 is, en binnenkort komt er nieuwe bijdrage voor talentontwikkeling van kunstenaars en curatoren in internationale context (houd onze website in de gaten!). Twee nieuwe regelingen die op cruciale momenten een verschil moeten maken en waarvoor extra geld beschikbaar is; wie had dat een jaar geleden kunnen denken?

Maar met al die nieuwigheid kunnen wij ons goed voorstellen dat je als aanvrager soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hebben wij Jan Rothuizen gevraagd een regelingenzoeker te ontwerpen, waarin zichtbaar wordt welke mogelijkheden er zijn, voor wie en voor welke plannen. Of het nu gaat om een museum met een collectieprogramma voor de komende jaren, een kunstenaar die nieuw werk wil maken, een archief dat een aankoop wil doen of een bemiddelaar met een onderzoeksvoorstel. Op 9 januari wordt de regelingenzoeker onthuld. Hierbij krijgt u vast een voorproefje.