Hallo daar Rotterdam, gebruik de Prix!

Donna van Milligen Bielke, Stedelijk interieur Markthal, detail Cabinet of Kees Lokman, Rendering Water Mirror. Ontwerp voor Prix de Rome 2014.

In het bijzijn van respectievelijk de Koning en de Koningin werden dit jaar in Rotterdam twee grote gebouwen geopend: het nieuwe station en de kersverse markthal. Beide zijn ontworpen door gerenommeerde architecten die hiervoor een nauw omschreven opdracht hadden gekregen.
Intussen werkten acht jonge architecten drie maanden lang in vrijheid aan de fictieve opdracht voor de Prix de Rome, die zich toespitste op de Rotterdamse Hoogstraat, vlakbij die beide gebouwen. Die opdracht luidde: ontwerp een visie op de Hoogstraat als levendige stadsstraat met gemengde functies en leg een link met de geschiedenis. De straat is namelijk de bakermat van de stad: hier werd in de dertiende eeuw de dam gelegd in de Rotte, die uitgroeide tot Rotterdam.
De Prix genomineerden genoten van de vrijheid die de opdracht hun bood. Een van hen zegde zelfs haar baan op om zich er geheel op te kunnen richten. Een ander zegt over de vrije opdracht: ,,Het is een van de weinige overgebleven momenten in Nederland dat architectuur als een culturele discipline wordt benaderd, en niet slechts als een economisch mechanisme of industrie.” En een derde prijst ,,de vrijheid om te dromen”.

Kees Lokman, Rendering Water Mirror. Ontwerp voor Prix de Rome 2014.

Hun oplossingen voor de Hoogstraat variëren van het onder water zetten van het marktplein op de momenten dat er geen markt is, zodat een monumentaal oppervlak van 8000 m2 spiegelend water ontstaat, tot het (winnende) plan om de verschillende solitaire iconische gebouwen te ommuren wat een levensgroot rariteitenkabinet oplevert met nieuwe publieke tussenruimtes.

Donna van Milligen Bielke, Stedelijk interieur Markthal, detail Cabinet of

De resultaten zijn nu te zien in Het Nieuwe Instituut, zodat het publiek er kennis van kan nemen. Maar wat zou het goed zijn als de gemeente Rotterdam, en trouwens ook andere steden met een straat als de Hoogstraat, er zijn voordeel mee zou doen. Het zou getuigen van visie en lef als ze de ideeën van deze jonge en vrijdenkende architecten gebruiken voor de verdere ontwikkeling van hun stad.
En dat zeg ik niet alleen omdat ik nou toevallig zelf in Rotterdam woon.