Het MKB van de beeldende kunst

Het beeld dat nog gemaakt moet worden, 2007, David Bade Het beeld dat nog gemaakt moet worden, 2007, David Bade

Onder de titel ‘All you can Art’ opent zaterdag in de Kunsthal Rotterdam een bijzondere expositie/annex summerschool. Ter gelegenheid van tien jaar Instituto Bueno Bista op Curaçao is er een tentoonstelling met werk van onder meer de oprichters van het IBB, David Bade en Tirzo Martha, én krijgt een dertigtal talentvolle jongeren een zomer lang les van kunstenaars.
Het IBB is een bijzondere instelling op Curaçao. Het leidt jongeren op voor het kunstvakonderwijs in Nederland en het biedt werkruimte aan ervaren kunstenaars van buiten. Tegelijkertijd bevordert het met zijn kunstprojecten het culturele klimaat op het eiland.

Screenshot uitnodiging voor de All you can Art Summerschool

Het Mondriaan Fonds is sinds het begin verbonden aan het IBB. Het financiert er een gastatelier en het ondersteunt het instituut structureel. Naast het IBB zijn er nog 25 presentatie-instellingen die een bijdrage ontvangen van het Mondriaan Fonds – van Tekencentrum Diepenheim tot de Vleeshal in Middelburg en van Nest in Den Haag tot Extrapool in Nijmegen.

RTL4 Mijn Stad – presentatie-instelling Extrapool in Nijmegen

Presentatie-instellingen zijn cruciaal voor talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. En omdat ze zo’n belangrijke rol vervullen tussen de kunstenaar in zijn atelier en het museum, vormen ze als het ware het mkb van de beeldende kunst. Daarom is het ook zo jammer dat deze instellingen zo onder druk staan. Hun reserves zijn op – financieel maar ook fysiek. Slow burn, zo noemde Arno van Roosmalen, directeur van presentatie-instelling Stroom, dit verschijnsel vorig jaar tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het is een gevolg van de rigoureuze bezuinigingen van staatssecretaris Zijlstra. De afgelopen drie jaar sloten al twaalf presentatie-instellingen de deuren.

Ook het Mondriaan Fonds heeft als gevolg van de bezuinigingen te weinig geld om de cruciale infrastructuur die deze instellingen samen vormen gezond te houden. We hebben jaarlijks 2 miljoen voor liefst 26 instellingen en een tiental kunstinitiatieven. De afgelopen jaren konden we nog reserves inzetten, maar die zijn nu op. In september heeft de volgende ronde voor presentatie-instellingen plaats. Als er niet iets gebeurt, zullen fantastische plekken zoals het jubilerende IBB straks misschien zonder financiering van de Rijksoverheid door moeten. Of dat niet meer kunnen.