Het verschil maken

What We Have Overlooked, Museum Arnhem te gast bij Framer Framed. What We Have Overlooked, Museum Arnhem te gast bij Framer Framed.

Op veel verschillende manieren draagt het Mondriaan Fonds bij aan de ontwikkeling en de presentatie van cultureel erfgoed en beeldende kunst uit Nederland. Aan exposities, bijvoorbeeld, aan werkperiodes in binnen- of buitenland, aan aankopen, publicaties, praktijkverdieping, samenwerking, et cetera.  Met al die verschillende bijdragen investeren we namens de samenleving in het werk van musea, kunstenaars, bemiddelaars, opdrachtgevers, archieven…

Soms komen die verschillende bijdragen op een mooie manier samen. Zoals nu bij presentatie-instelling Framer Framed in Amsterdam op de expositie What We Have Overlooked, samengesteld door Mirjam Westen, conservator hedendaagse kunst in Museum Arnhem. Met de tentoonstelling wil ze ‘de interculturele processen in de hedendaagse kunst’ voor het voetlicht brengen. De 21 kunstenaars bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties.

What We Have Overlooked. Rechts: Zanele Muholi, Miss D'vine I, 2007, collectie Museum Arnhem.

Er is bijvoorbeeld een werk van Melanie Bonajo, die een gezin op de bank fotografeerde, dat poseert alsof er niets  aan de hand is en dat intussen bont geschminkte gezichten draagt. ‘Multicolorful Society’ heet het. Er zijn traditioneel gevlochten pruiken in de vorm van gebouwen van Meschac Gaba. En foto’s van Prins Claus Prijs-winnaar Zanele Muholi uit Johannesburg, waaronder ‘Miss divine’, een travestiet gekleed in hoge rode hakken en een kralen rokje. Alle werken tonen mensen in een bijzondere positie, die wij als kijker proberen te plaatsen. En alle werken komen uit de collectie van Museum Arnhem, die op deze manier extra zichtbaar wordt gemaakt.

What We Have Overlooked. Werk: Meschac Gaba.

Het Mondriaan Fonds draagt op verschillende manieren bij aan What We Have Overlooked. In de eerste plaats kreeg Framer Framed voor zijn programma 2015-2016 een Bijdrage Meerjarenprogrammering Presentatie-instellingen. Wegens de interessante projecten van de instelling; de boeiende thema’s; en de goede keuze van kunstenaars. Tot en met 2 september kunnen presentatie-instellingen overigens weer een aanvraag indienen voor deze bijdrage van één of twee jaar.

Daarnaast ontvangt Museum Arnhem al enige jaren een Bijdrage Collectieprogramma’s van het fonds. Wegens zijn verzamelthema’s als vrouwen, niet-westerse kunst, gender en identiteit, aangevuld met nieuwe maatschappelijke thema’s die door kunstenaars en vormgevers worden aangedragen zoals gender en identiteit, immigratie, geweld en onbehagen in de wereld en de verantwoordelijkheid van mensen voor de omgeving. Thema’s waarmee het museum vooroploopt en waarbinnen het interessante aankopen doet.

En naast deze twee bijdragen ontvingen sommigen van de deelnemende kunstenaars een stimulans van het fonds, in de vorm van bijvoorbeeld een Werkbijdrage Bewezen Talent voor werk zonder vastomlijnd plan of van een projectinvestering voor een in tijd en omvang begrensd plan.

Tekening: Jan Rothuizen.

Het is altijd in de eerste plaats het talent van de instelling, van de kunstenaar, van de bemiddelaar, dat een succes maakt van projecten als deze. Daarnaast stimuleert ook het Mondriaan Fonds kunst en erfgoed die de kwaliteit van het geheel ten goede komen.  Het gaat nooit om het volledige benodigde bedrag, maar het kan wel het verschil maken. En daar hebben we allemaal wat aan, zoals een bezoek aan Framer Framed weer aantoont.

What We Have Overlooked, Framer Framed, IJpromenade 2, Amsterdam, tot 21 augustus.