Het zout der aarde

Arminiuskerk Rotterdam

In de Arminiuskerk in het Museumpark van Rotterdam is vandaag de laatste van vijf informatiebijeenkomsten over het nieuwe beleid van het Mondriaan Fonds. De bijeenkomst zou eigenlijk plaatshebben in presentatie-instelling Witte de With, maar wegens de grote animo (meer dan 120 aanmeldingen) verhuizen we naar de rijksmonumentale Remonstrantse kerk om de hoek. Van hedendaagse kunst naar erfgoed, precies de reikwijdte van ons beleid.

Maar eerst mag ik vandaag in Amsterdam aanschuiven  bij een rondetafelbijeenkomst georganiseerd door minister Bussemaker, die wil horen hoe samenwerking tussen musea kan worden bevorderd. Samenwerken is het nieuwe buzzword in de Nederlandse museumwereld en de kern van het advies van de commissie Asscher-Vonk die eind vorig jaar in opdracht van de Museumvereniging een rapport uitbracht over de toekomst van het museale bestel.

Ook het Mondriaan Fonds heeft samenwerking centraal staan in zijn nieuwe beleid. We hebben een speciale regeling voor collectiemobiliteit (als een museum een deel van zijn collectie wil afstoten en een andere instelling er belangstelling voor heeft); voor gezamenlijke aankopen trekken we extra geld uit; en ook andere vormen van samenwerking met inhoudelijke meerwaarde krijgen bij ons een streepje voor.

Arttube, met films van vijf museaNeem nou het videokanaal ARTtube met films van vijf musea, van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen tot Museum Boijmans van Beuningen. Of de antropologische fotoselectie van het Wereldmuseum, die bij het Fotomuseum werd ondergebracht. Of kijk naar de gezamenlijke aankoop dit jaar van het Stedelijk Museum Amsterdam en De Hallen van de video Krazy House van Rineke Dijkstra. Volkenkundige musea hebben al langer een Prauwfiguur, in 2011 aangekocht met een bijdrage van het Mondriaan Fondsgezamenlijk aankoopfonds dat het Mondriaan Fonds matcht. Zo werd in 2011 met een bijdrage van het fonds de ‘Rembrandt onder de Prauwfiguren’ aangekocht. Dit beeld, afkomstig van de Salomons-eilanden, zat op de voorsteven van een oorlogskano en moest succes brengen bij koppensnellen en bij oorlog. De grote starende ogen zouden zowel stormen als de watergeest Kesoko op afstand houden.

Verdere samenwerking tussen musea is uiteraard gewenst en die willen we graag bevorderen. In het advies begin dit jaar van de Raad voor Cultuur begin dit jaar aan de minister over een nieuw museumbestel wordt het Mondriaan Fonds met name genoemd om ,,additionele programmagelden” voor ,,duurzame ketenvorming te verdelen”. Of de minister dit advies voor het uittrekken van die additionele gelden overneemt zal blijken als ze later dit jaar met haar eigen visie op het museumbestel komt. Wij zien in het veld volop nieuwe mogelijkheden; goede plannen voor samenwerking stromen al binnen.

Nu eerst dus rondetafelen en dan naar Rotterdam voor wat we hebben genoemd onze roadshow door het land. De vorige vier keren sloot ik mijn toelichting op het beleid af met de woorden dat alles wat wij doen is voor hedendaagse kunst en erfgoed, de zuurstof van ons bestaan. Maar gezien de plek waar we vandaag samenkomen zal ik dit keer besluiten met ,,hedendaagse kunst en erfgoed, het zout der aarde”.

Birgit Donker