Hoe doen we het volgens u?

Stel, je diende de afgelopen vier jaar een aanvraag in bij het Mondriaan Fonds. Of meerdere aanvragen. Dan is – als het goed is – begin dit jaar door onderzoeksbureau Blauw Research aan je gevraagd wat je van ons vindt. En dan bedoel ik: wat je vindt van onze communicatie, onze medewerkers, ons digitale aanvraagsysteem; het hele plaatje. Zo’n klantwaarderingsonderzoek laten we iedere paar jaar uitvoeren en dit blijkt voor ons én jullie, onze aanvragers, telkens weer belangrijk. Voor ons is het leerzaam. Voor jullie betekent het dat we elkaar nog beter tegemoet kunnen komen doordat we gesignaleerde hindernissen waar mogelijk opruimen.

Speeddaten en eerste hulp bij aanvragen op het Open Huis van het Mondriaan Fonds in het Bijlmer Parktheater. Fotograaf: Ernst van Deursen

Speeddaten en eerste hulp bij aanvragen op het Open Huis van het Mondriaan Fonds in het Bijlmer Parktheater. Fotograaf: Ernst van Deursen

Want het (anonieme) onderzoek toont ons hoe de kern van ons werk wordt gewaardeerd: of aanvragers goed zijn geholpen, wat ze vonden van de toon van onze brieven, welke bijdragen het meest bekend zijn. Op basis daarvan concluderen wij wat goed gaat en wat beter kan. We zijn immers een stimuleringsfonds en willen open staan voor aanvragers die een bijdrage leveren aan beeldende kunst en erfgoed in Nederland.
Een paar cijfers: de responsteller voor het klantwaarderingsonderzoek staat op 33 procent: 776 aanvragers namen de moeite de vragenlijst in te vullen, waarvoor onze dank! Zo’n percentage geldt als hoog in onderzoeksland. Meer dan driekwart van de respondenten was individueel kunstenaar of bemiddelaar. Een kwart van de respondenten antwoordde namens een museum of andere instelling. En iets minder dan de helft van de respondenten had een afwijzing ontvangen: 43 procent.

Het Open Huis van het Mondriaan Fonds in het Bijlmer Parktheater. Fotograaf: Ernst van Deursen

Het Open Huis van het Mondriaan Fonds in het Bijlmer Parktheater. Fotograaf: Ernst van Deursen

Over de belangrijkste resultaten kan ik kort zijn: aanvragers zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het fonds. Dit percentage is met 79 procent zelfs iets hoger – nou ja, drie procent – dan vier jaar geleden. Aanvragers zijn bovendien zeer tevreden over onze medewerkers – van de receptie, onze (digitale) helpdesk tot de projectmedewerkers; ze krijgen een nog hogere tevredenheidscore toebedeeld dan in 2014. ‘Compliment voor de medewerkers en de integere sfeer die het fonds uitstraalt’, licht een aanvrager toe.
We zijn blij met deze mooie resultaten.

Jan Rothuizen

Tekening door Jan Rothuizen uit de Regelingenzoeker van het Mondriaan Fonds

Maar om onze aanvragers in de toekomst nog beter te kunnen helpen, moeten we ook weten waar zij minder tevreden over zijn. Waar zit ruimte voor verbetering van het Mondriaan Fonds? Hoewel 80 procent van de respondenten de aanvraagformulieren van het fonds niet te complex vindt, is toch nog 20 procent van mening dat deze nodeloos ingewikkeld zijn. En 11 procent is ronduit ontevreden over de snelheid waarmee wij aanvragen afhandelen.
Dit hebben we genoteerd. We gaan de komende tijd bekijken waar we de aanvraagprocedure een extra zetje kunnen geven, bijvoorbeeld door onder de loep te nemen of alle gevraagde bijlagen absoluut noodzakelijk zijn. Is er overlap in de door ons gevraagde informatie? En daarnaast hopen we alle aanvraag-indieners loephelder uit te kunnen leggen waarom we de drie maanden die behandeling van een aanvraag kost ook echt nodig hebben. Want wat nu eenmaal veel tijd kost, is het verdelen van publiek geld op een integere en zorgvuldige manier. En die zorgvuldigheid, daar willen we niets aan af doen!