In de keuken van het fonds

Regelingenzoeker, Jan Rothuizen, uitsnede Regelingenzoeker, Jan Rothuizen, uitsnede

,,Maakt een aanvraag nog kans als de adviseurs het onderwerp al talloze keren voorbij zagen komen?” Dat was een van de vragen gisteren tijdens het Open Huis van het Mondriaan Fonds. Voor de vierde keer zette het fonds de deuren nog wijder open dan anders: iedereen die dat wilde kon binnenlopen en informatie inwinnen bij onze medewerkers. Beeldend kunstenaars met plannen voor nieuw werk, voor een werkperiode in het buitenland of een expositie. Medewerkers van musea en andere erfgoedinstellingen met ideeën voor een tentoonstelling, project of samenwerking. Maar ook opdrachtgevers en bemiddelaars. Ruim zestig mensen maakten van de gelegenheid gebruik en waren te vinden in de gangen van het fonds, waar ze spraken met medewerkers over onder meer de regeling veiligheidszorg en de mogelijkheid voor aanvragen op het snijvlak van vormgeving en beeldende kunst.

Regelingenzoeker, Jan Rothuizen, uitsnede

Twee adviseurs van het fonds vertelden wat er nou precies gebeurt in de commissievergadering waar de adviezen over de aanvragen worden geformuleerd en lichtten toe waar ze als adviseur op letten: Ruud Priem, voorzitter van onder meer de commissie Projectinvestering Kunst- en Erfgoedinstellingen en Reggy Gunn, voorzitter van de commissie Werkbijdrage Jong Talent. De laatste antwoordde dat ja, inderdaad een aanvraag maakt nog kans al kwam het onderwerp inmiddels tientallen keren voorbij. ,,Een toilet heb ik al vaak gezien, maar het hangt helemaal af van de context.”

Ruud Priem adviseerde aanvragers vooral niet te veel te schrijven. ,,We krijgen bakken papier, maar vaak geldt: less is more.” Een ander advies: verdiep je in de doelstelling van de regeling. Verder let de commissie op kwaliteit en hoe ruchtbaarheid wordt gegeven aan wat er wordt gemaakt. ,,En bij samenwerking is het van belang dat je toelicht niet alleen met wie je werkt en of die al meer dan een mondelinge toezegging deed, maar ook wat die samenwerking bijdraagt.”

Reggy Gunn raadt aanvragers aan helder te zijn. En zo concreet mogelijk. ,,Als je een performance hebt gemaakt, laat dan meer zien dan twee foto’s. Wees je bewust hoe de aanvraag overkomt. Vermeld ook bijvoorbeeld de maten van het werk. Een bijouterie is echt iets anders dan een grote lap. Bij schilderijen kan je wel aan de toets zien of iets heel groot is of heel klein, maar zet gewoon de afmeting erbij.” Hij wees verder nog eens op het belang van de kwaliteit van het werk en van de plannen. ,,En beantwoord de vraag: wat doe je met je werk, hoe laat je het zien? Wees daar mee bezig. Positioneer je als kunstenaar.”

Uit de zaal kwam de vraag: Wat nou als je als kunstenaar een nieuwe weg wilt inslaan? Het antwoord luidde: ,,Probeer dan te formuleren waarom je dat wil, wat je einddoel is voor de komende periode. Dat hoeft niet heel concreet. Maar wel waarom je die richting kiest. Daar letten we op. Plus de kwaliteit van het plan.” Tot slot was er de vraag hoeveel pagina’s die toelichting dan moet zijn? Het antwoord: twee tot drie, maar een mag ook als dat voldoende is om alles te vertellen.

Vandaag is het weer rustig in de gangen van het fonds. Maar ook vandaag zijn we open voor vragen. Per telefoon, mail of brief…