Het Mondriaan Fonds komt naar je toe deze lente

In het politieke debat over kunst en cultuur is ‘de regio’ op dit moment een hot topic. Daar zou nu te weinig geld naar toe gaan vanuit Den Haag. Een partij als het CDA komt al langer met verve op voor de regio, maar inmiddels ook vrijwel alle andere partijen.
In een eerder blog schreef ik dat het Mondriaan Fonds net zo lief aanvragen honoreert uit de regio als uit de Randstad en dat in de praktijk de helft van de bijdragen aan instellingen gaat naar instellingen buiten de vier grote steden. Mits een aanvraag kwaliteit heeft, maakt het ons natuurlijk niet uit waar de aanvrager zit en een goede lokale inbedding is in alle gevallen een pre.

Door het Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde presentatie-instellingen 2017 Door Mondriaan Fonds ondersteunde Kunstinitiatieven 2016-2017

Om die woorden met daden te onderstrepen verhuizen we dit voorjaar ons ‘Open Huis’ naar plekken buiten het eigen huis, om te beginnen naar Heerlen. In SCHUNCK* slaan we op 28 maart tijdelijk onze tenten op om er een toelichting te geven op ons nieuwe beleid; in discussie te gaan met vertegenwoordigers uit het veld om te horen wat er leeft; en om (potentiële) aanvragers de kans te geven te speeddaten met fondsmedewerkers.
Op die manier willen we ons contact intensiveren met diegenen die niet zo gemakkelijk even tussendoor bij het fonds kunnen komen. Niet dat we normaal nooit buiten de Randstad komen. Integendeel, medewerkers van het fonds zitten regelmatig in de trein voor bezoeken elders in het land. Maar om het driemaandelijkse Open Huis nou eens zonder wat langere reis mogelijk te maken voor diegenen die zuidelijker wonen, strijken we neer in Heerlen. Vervolgens gaan we naar Groningen en naar een plek in het midden van het land. Volg vooral de aankondigingen op onze website.

Om onze aanwezigheid in de regio verder te verstevigen gaan we bovendien een nieuwe functie in het leven roepen; die van ‘regiomakelaar’. Zij moeten fungeren als ogen en oren van het fonds; nieuwe culturele initiatieven lokaliseren; en kunstenaars en instellingen attenderen op bijdragen en andere mogelijkheden van het fonds, zoals vacatures voor commissies. We beginnen met een makelaar in het Noorden, Zuiden en Midden. Suggesties en voordrachten zijn welkom, via m.beerman@mondriaanfonds.nl.

Op deze manier hopen we nog meer betekenisvolle aanvragen te ontvangen en te honoreren uit het hele land. En trouwens ook uit het buitenland; want de kunstwereld kent geen grenzen. Daarbij geldt wel de kanttekening dat we niet meer geld te besteden hebben en het budget nu al fors overvraagd is. En in antwoord op politici die opkomen voor de regio: meer geld voor kunst en cultuur in de regio, graag. Maar sterker nog: meer geld voor kunst en cultuur in het algemeen.