Mondriaan Materiaalfonds: rentevrije lening

In een bijgebouw bij de Van Nellefabriek was tijdens Art Rotterdam nieuw werk te zien van Jonas Wijtenburg. Een voor hem zo typerende architectonische installatie, met die bijzondere combinatie van stoerheid en elegantie. Eerder werd Wijtenburgs werk onder meer geëxposeerd bij Garage Rotterdam en in Museum de Pont.

My lost paradise #6 Fatima Barznge (Zaitoonaka2010), acrylic on paper. Foto: Jan Adriaans

Werk van Fatima Barznge was tot vorige maand te zien bij Galerie Suzanne Biederberg in Amsterdam. Ze maakte van foto’s genomen tijdens een familiebezoek in Koerdistan een nieuwe serie werken onder de titel ‘Mijn verloren paradijs’, waarin ze experimenteert met compositie.

Wat deze twee kunstenaars gemeen hebben? Beiden kregen een lening van het Mondriaan Materiaalfonds: een fonds op naam van het Mondriaan Fonds binnen het Materiaalfonds. Fatima Barznge kreeg de lening voor de eigen bijdrage die zij nodig had voor haar aanvraag voor een Projectinvestering Kunstenaar bij het Mondriaan Fonds; Wijtenburg richtte zich alleen tot het Mondriaan Materiaalfonds.

Het Mondriaan Fonds werkt sinds 2011 samen met het Materiaalfonds, een onafhankelijke stichting die kunstenaars de mogelijkheid biedt een lening af te sluiten. Sinds vorig jaar heeft het Mondriaan Fonds er een fonds op naam, voor rentevrije leningen om nieuw werk te maken, te ontwikkelen en te presenteren. Het Mondriaan Materiaalfonds heeft 600.000 euro ter beschikking.

Net als bij het Mondriaan Fonds toetst bij het Materiaalfonds een commissie van deskundigen de aanvragen op artistieke kwaliteit en vragen als: Waar wordt het werk tentoongesteld en hoe wordt het bekend gemaakt? Het maximale leenbedrag is 8.000 euro en wordt in principe in drie jaar afgelost. Sneller aflossen kan altijd.

Het Mondriaan Materiaalfonds is een van de wegen van alternatieve financiering die het Mondriaan onderzoekt om aanvragers ook op andere manieren dan via directe bijdrages te helpen hun projecten te realiseren. Andere vormen van alternatieve financiering zijn crowdfunding via bijvoorbeeld voordekunst en Timebank: een platform waar kennis en vaardigheden worden uitgewisseld met behulp van ‘tijd’.  Instellingen vinden zelf vaak al hun weg naar nieuwe investeringsmethodes, maar ook daar faciliteren waar we waar nodig.

Waarom ik nu over het Mondriaan Materiaalfonds begin? Om deze extra mogelijkheid onder de aandacht te brengen. Zodat iedereen die wil en die kwalificeert er gebruik van kan maken.