Museumbezoeker naar operatiezaal of Noordpool

Universiteitsmuseum Utrecht Universiteitsmuseum Utrecht

Via een webcam een operatie volgen op de afdeling diergeneeskunde. Dat is een van de manieren waarop het Universiteitsmuseum Utrecht zijn bezoekers wil gaan trakteren. De instelling wil hét onderzoeksmuseum van Nederland worden en dat betekent: voorloper zijn in vernieuwende strategie in wetenschapscommunicatie en een dialoog met de samenleving. Het Universiteitsmuseum wordt, kortom, een ontmoetingsplek waar bezoekers de collectie, het wetenschappelijk proces en de fascinatie van de onderzoeker beleven. Ze kunnen er bovendien bijdragen aan onderzoek en ervaren hoe je wetenschappelijk onderzoek verricht. Om dit te bereiken gaat het museum een wat het noemt Dialoogzone inrichten. Daar kunnen bezoekers in gesprek gaan met wetenschappers en op plekken komen die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn. Denk aan die webcamverbinding met een operatiekamer van diergeneeskunde of met een geologenexpeditie naar de Noordpool.

Om de nieuwe koers mogelijk te maken, kreeg het Utrechtse museum een toekenning via de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds. Net als acht andere instellingen dit jaar. De bijdrage meerjarenprogrammering is bedoeld voor nieuwe, voorbeeldstellende en experimentele programma’s. Zoals het Universiteitsmuseum dus vernieuwende vormen van museumeducatie ontwikkelt, gebaseerd op het principe van onderzoekend leren.

Museum Boijmans Van Beuningen

Doel van deze ondersteuning door het fonds, die dit jaar in twee rondes kon worden aangevraagd, is instellingen te stimuleren met een reeks inhoudelijk samenhangende activiteiten beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen. Eerder werd bijvoorbeeld bijgedragen aan Kunstpraat van Museum Boijmans Van Beuningen, een programma ontwikkeld in samenwerking met een kunstenaar en twee basisscholen om taal- en tekenlessen te geven in het museum. Een ander voorbeeld vormen de zogenoemde ArcheoHotspot van het Allard Pierson Museum: plekken waar een archeoloog aanwezig is en waar bezoekers het archeologisch materiaal zelf mogen aanraken.

Allard Pierson Museum, ArcheoHotspot

Dit jaar werd onder meer een aanvraag gehonoreerd van het Museon, het populair wetenschappelijk museum in Den Haag. Het Museon krijgt de bijdrage voor Your Planet, een interactieve expositie rond mondiale thema’s. Met spellen worden straks onderwerpen behandeld als vergelijk je eigen ‘voedsel- fotoprint’ met die van een Braziliaan, leg riolen aan in Jakarta en reduceer het energieverbruik in Zuid-Afrika.

Van een geheel andere orde: Stichting Berlagehuis in Usquert kreeg een bijdrage voor het meerjarenprogramma Noordelijke Architectenportretten. Het gaat om een serie portretten van Noordelijke architecten, die hen en hun ontwerpen en gebouwen aan de vergetelheid moet ontrukken en die tegelijkertijd het Berlagehuis zelf, een voormalig raadhuis, toegankelijk moet houden. Het programma moet in het voorjaar van 2015 van start gaan en twee jaar lopen, waarbij elk portret zes weken zal ‘staan’.

Volgend jaar maart is er weer een ronde meerjarenprogrammering. Wij hopen dat musea nu vast nieuwe voorbeeldstellende plannen gaan smeden.