Onze ruggengraat

adviseurs vacature adviseurs vacature

Waar zou het Mondriaan Fonds zijn zonder zijn adviseurs? Het antwoord is ronduit: helemaal nergens. Adviseurs zijn essentieel bij onze voornaamste taak: het beoordelen van de duizenden aanvragen die wij jaarlijks ontvangen van onze aanvragers, uiteenlopend van musea tot makers en van een school die een opdracht geeft aan een kunstenaar tot een archief dat een aankoop wil doen.
Adviseurs doen die beoordeling op basis van hun expertise en ze komen tot hun besluit in een vergadering met collega’s aan de hand van criteria die verschillen per bijdrage. Intersubjectieve beoordeling kortom: adviseurs zetten wel hun persoonlijke expertise in maar kunnen daarbij over hun persoonlijke smaak heen stappen en elkaars perspectief met argumenten wegen. Met als belangrijkste leidraad de vraag: vormt deze aanvraag een bijdrage aan de beeldende kunst en erfgoed in Nederland? Dat klinkt simpel, maar het is een serieuze en verantwoordelijke taak die veel tijd kost.

Regelingenzoeker Jan Rothuizen
Tekening: detail uit regelingenzoeker Mondriaan Fonds door Jan Rothuizen

De kennis en de achtergrond die de adviseurs meenemen is van groot belang. Daar worden zij op geselecteerd en uitgenodigd. Daarnaast speelt mee hun vermogen om, zoals gezegd, over hun eigen voorkeuren heen te kunnen kijken, maar ook om potentie te kunnen signaleren en idealen als ontwikkeling en verbinding naar waarde te schatten.
Adviseurs zijn behalve onze beoordelaars ook onze ambassadeurs in het veld. Met hun talloze contacten in de wereld van erfgoed en kunsten kunnen ze kennis over het fonds uitdragen en zorgen dat potentiële aanvragers op de mogelijkheden van het fonds worden gewezen. De vele ogen en oren zorgen ervoor dat de wisselwerking tussen Mondriaan Fonds en omgeving optimaal verloopt.

Al deze aspecten speelden mee bij de afweging op grond waarvan wij komend jaar weer eenendertig nieuwe adviseurs benoemen. Dat is nodig omdat er adviseurs afzwaaien: hun termijn zit er op. Om de dynamiek van verschillende gezichtspunten hoog te houden, worden adviseurs telkens voor een bepaalde duur van enkele jaren benoemd. Daarbij letten we op meer dan kennis alleen. Het Mondriaan Fonds hecht eraan dat culturele diversiteit is geborgd binnen de poule van adviseurs. Van de nieuwe benoemingen heeft eenderde een cultureel diverse achtergrond. Onze samenleving verandert en die diversiteit willen we ook meenemen in de achtergrond van onze medewerkers en adviseurs. Van alle adviseurs verwachten we zogeheten culturele intersensitiviteit zoals omschreven in de code culturele diversiteit. Dat wil zeggen dat actieve interesse wordt getoond in anderen, hun culturele achtergrond, behoeften en perspectieven.

Regelingenzoeker Jan Rothuizen
Tekening: detail uit Regelingenzoeker Mondriaan Fonds door Jan Rothuizen

Behalve op culturele diversiteit hebben we ook gelet op regionale diversiteit. Zodat niet alle adviseurs uit de Randstad komen. We hadden al de gewoonte om te adverteren in regionale kranten. Dit jaar hebben we bij de werving bovendien onze Regiomakelaars ingeschakeld, onze contactpersonen in Noord, Midden en Zuid Nederland. Dit leverde een beduidend groter aantal aanmeldingen op, van inzenders verspreid over het hele land.
Het fonds staat ook open voor adviseurs die niet beeldende kunst of erfgoed als hun hoofdtaak hebben maar die er wel een verstandige kijk op hebben. Zo benoemen we in deze ronde een adviseur die is opgeleid als medisch bioloog en filosoof en vanuit die hoedanigheid al meer dan tien jaar professioneel met kunstenaars samenwerkt.

Kortom, we kunnen bogen op een zorgvuldig benoemde groep adviseurs om afgewogen afwegingen te kunnen maken. Voor onze aanvragers hangt er immers veel van af. Maar ook voor de stimulans aan het hele veld van beeldende kunst en erfgoed en daarmee voor ons allemaal.