Op de weegschaal

,,Het Mondriaan Fonds verricht uitstekend werk!” Zo luidt een van de opmerkingen uit het klanttevredenheidsonderzoek dat Blauw Research in februari uitvoerde onder alle kunstenaars, bemiddelaars en (erfgoed-)instellingen die vorig jaar een aanvraag deden. Het was gelukkig een opmerking die staat voor veel meer: ruim driekwart van de aanvragers is positief over het Mondriaan Fonds.

Toch spannend, om na een fusie en een jaar van nieuwe en geïntegreerde regelingen die ook nog eens met een forse bezuiniging gepaard gingen, te peilen hoe er gedacht wordt over een fonds dat voor alle aanvragers even wennen is. Extra spannend omdat ook de mening werd gepeild van aanvragers wier plan is afgewezen, wat, begrijpelijk, een teleurstelling is. Maar ook van die laatste groep is het merendeel positief over het fonds, zijn medewerkers en zijn procedures.

Zichtbaarheid, waar het fonds in zijn nieuwe beleid op inzet om het draagvlak voor kunst en erfgoed te vergroten, wordt goed gewaardeerd door de aanvragers. Het mag zelfs nog wat meer, vinden ze. Ook aanspreekbaarheid, benaderbaarheid, zorgvuldigheid, klantvriendelijkheid en deskundigheid scoren hoog – allemaal kwaliteiten die wij belangrijk vinden voor een goed functionerend fonds.

De transparantie over de aanvraagprocedure scoort minder goed. Dat hebben we ons aangetrokken. Op de website is nu aangegeven wat er gebeurt met een aanvraag; welke stappen deze doorloopt en dat dit maximaal drie maanden duurt. Een speciale regelingenzoeker werpt licht op de verschillende aanvraagmogelijkheden – van werkbijdrage tot aankoop die past in de Collectie Nederland. En in de brief aan kunstenaars en bemiddelaars wier plan is afgewezen, staat nu duidelijker aangegeven waarom niet direct een motivatie voor de afwijzing wordt meegestuurd (uit ervaring blijkt lang niet iedereen daar prijs op te stellen) maar dat deze wél altijd kan worden opgevraagd. Instellingen blijven we in de afwijzingsbrief onmiddellijk informeren over de redenen voor de afwijzing. Net als trouwens bij toekenningen. Zo hopen we nog duidelijker te zijn over onze aanvraagprocedure.

Tijdens de presentatie van de resultaten afgelopen week op het fonds door onderzoeksbureau Blauw werden wij allemaal erg vrolijk. Want we trekken het ons aan wat onze aanvragers vinden. En bovendien, wie vindt het nou niet leuk om complimenten te krijgen? Nog eentje dan: ,,Ik vind het Mondriaan Fonds professioneel, bekwaam en deskundig en ben er trots op dat het mijn aanvraag positief heeft beoordeeld.”