Samen inderdaad sterker

Van een natuurhistorisch museum dat met een universiteit en het Wereld Natuurfonds gaat samenwerken om stedelingen te betrekken bij de natuur die hen omringt tot drie volkenkundige musea die samen onderzoeken hoe ze herhaalbezoek kunnen stimuleren en elkaars bezoekers kunnen uitwisselen. De zeven plannen die deze maand werden gehonoreerd in de eerste ronde van de nieuwe regeling Samenwerking Musea zijn zo divers als het museale landschap zelf.

   
Afrikamuseum, Tropenmuseum, Rijksmuseum Volkenkunde – Onderzoek publieksmobiliteit

De samenwerkingsregeling werd eind vorig jaar van kracht en we waren dan ook verrast dat we op 1 februari al twaalf gemeenschappelijke plannen binnen kregen. Het beschikbare budget (400.000 euro) was daarmee twee keer overvraagd; de nieuwe regeling voldoet aan een behoefte van het veld. Bij het beoordelen van de plannen werd onder meer gekeken of ze voorbeeld stellend zijn, duurzaam en inspirerend. Dat gold bijvoorbeeld voor het voorstel van Scheepvaartmuseum dat met zestien andere culturele instellingen in Amsterdam Oost gaat samenwerken op het gebied van educatie- en publieksactiviteiten, duurzaam ondernemen en een rendabeler bedrijfsvoering.


Het Scheepvaartmuseum – Het Groene Museumkwartier

Het mag bij deze regeling ook gaan om haalbaarheidsstudies die op termijn zullen leiden tot samenwerking. Daarvan werden er twee goedgekeurd, waaronder die van de Museumvereniging die onderzoek gaat doen naar bruikleenverkeer en hoe die te bevorderen om de zichtbaarheid van collecties te vergroten. Dat was meteen de enige aanvraag die collecties betrof, terwijl juist daar de noodzaak voor samenwerking groot is. We hopen dan ook dat er in de volgende ronde (deadline 4 april) meer aanvragen binnenkomen die collecties betreffen. En nu ik toch met een wensenlijstje bezig ben: waar blijft het plan voor het thematisch digitaliseren van collectie-onderdelen? Bijvoorbeeld rond één kunstenaar die in meerdere musea is vertegenwoordigd, of rond een natuurhistorische-, cultuurhistorische- of kunststroming?

Maar verder voorlopig geen klagen, hoor. Op 27 november jongstleden blogde ik nog onder de kop Samen Sterk op deze plek. `Het doel van de nieuwe regeling samenwerking musea is goeie initiatieven mede mogelijk te maken en uiteindelijk een sterkere museale sector. Nu de plannen nog!’ Die kwamen er en blijven hopelijk komen. Dit jaar zijn er nog liefst vijf rondes.