WBT: impuls met langdurig perspectief

BonteHond, met voorstelling Know Me. © Kamerich & Budwilowitz/EYES2 BonteHond, met voorstelling Know Me. © Kamerich & Budwilowitz/EYES2

Op het Tweetakt Festival in Utrecht is op 16 april de voorstelling ‘Know Me’ te zien van theatergroep BonteHond, waarvoor kunstenaar Marijn Akkermans het decor ontwierp. De dag erop opent een expositie met werk van Zoro Feigl bij de Verbeke Foundation in het Belgische Kemzeke. Nog tot en met 5 mei is de solo ‘Pure Positive Energy’ van Aukje Koks in het GeM/Gemeentemuseum Den Haag. En tot 5 juni is werk van onder meer Ronald Ophuis en van Martijn Engelbregt te zien op de expositie ‘Hacking Habitat’, in de Utrechtse oud-gevangenis aan het Wolvenplein.

Zoro Feigl, SwingWings (2015) te zien bij Verbeke Foundation, Kemzeke België

Het is maar een kleine greep van kunstenaars die op dit moment een Werkbijdrage Bewezen Talent van het Mondriaan Fonds ontvangen. Het is uiteraard in de eerste plaats het talent van de kunstenaars, dat leidt tot deze resultaten, en daarnaast nog vele andere factoren. Toch helpt ook deze werkbijdrage kunstenaars aanzienlijk, zo bleek uit een enquête die het fonds eind vorig jaar hield onder 545 aanvragers en waarvan de resultaten te vinden zijn op onze site.

Gevraagd naar de effecten van de Werkbijdrage Bewezen Talent gaf 95 procent aan dat deze onmiddellijk verder helpt in de carrière. Daarnaast vindt 92 procent dat de bijdrage direct de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling een impuls geeft. Maar er is ook een ander effect. ‘De Werkbijdrage Bewezen Talent is voornamelijk belangrijk door het langdurig perspectief die het geeft’, zei een van de ondervraagden. Een ander merkte op: ‘Het biedt de mogelijkheden zaken goed af te ronden en nieuwe te starten. Dit is een kans die voor het gehele oeuvre van betekenis blijft.’

Een Werkbijdrage Bewezen Talent bestaat uit een bedrag van 36.000 euro, dat kan worden ingezet voor alles wat verband houdt met het aangaan van het experiment en de ontwikkeling van nieuw werk. Denk aan onderzoek, materiaal, apparatuur of diensten van derden. De bijdrage kan eens in de vier jaar worden aangevraagd door kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste zes jaar. Een aanvraag kan op ieder moment worden ingediend.

Aukje Koks, All Together Now, 2015

Het Mondriaan Fonds beschouwt de Werkbijdrage Bewezen Talent (tot 2013 bekend onder de naam Basisstipendium) als een van de pijlers van zijn beleid. Juist omdat het de ruimte biedt voor onderzoek en ontwikkeling zonder dat vooraf al precies de uitkomst bekend is. De commissie van experts die adviseert over het al dan niet toekennen van de bijdrages, kijkt naar het tot dan toe opgebouwde oeuvre, naar de zeggingskracht en originaliteit van het werk, naar de verbinding die de kunstenaar aangaat met anderen en naar de erkenning van derden.

Helaas merken we dat er soms een onneembare drempel is voor het aanvragen van een ‘WBT’, zoals wij deze kortweg noemen. Het is natuurlijk ook vreselijk – die mogelijkheid dat je wordt afgewezen. Maar wie níet aanvraagt, heeft sowieso een kans verkeken. Een kans op een extra impuls, met perspectief. Daar is de aanvragende kunstenaar bij gebaat en daarmee wij allemaal.