J.B.M Donker, until June 2012 art editor NRC Handelsblad, and before also chief-editor of this newspaper.

additional functions:

  • Director Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
  • Member of the supervisory Valorisatie in de sociale en geesteswetenschappen van het Rathenau Instituut
  • President Lira Correspondentenprijs 2014
  • Jury member of the Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs