Acquisitions

2009
Tweetal foto’s van Andreas Gursky
Stedelijk Museum, Amsterdam
Andreas Gursky

Deze foto’s nemen in het oeuvre van Andreas Gursky (1955) een sleutelpositie in. Deze kunstenaar heeft het documentaire karakter van de fotografie op een meer gelaagd niveau gebracht. Gursky heeft voor zowel de hedendaagse internationale fotografie als de oudere en eigentijdse conceptuele kunst grote betekenis.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 200.000

website

more Acquisitions