Opdrachten

Schetsontwerp: Waker en Wachter Schetsontwerp: Waker en Wachter

2020
Waker en Wachter
Client: Amelander Musea, Nes-Ameland
Artist(s): Astrid Nobel

Stichting Amelander Musea ontvangt een bijdrage voor een concrete opdracht aan kunstenaar Astrid Nobel. De opdracht met als titel ‘Waker en Wachter’, bestaat uit een kunstwerk in de openbare ruimte in de vorm van een onconventioneel observatiepunt buiten het dorp Hollum op Ameland. Naast het fietspad en vanaf een duinrand zijn twee kijkers gericht op de twee torens van het dorp, beide voormalige bakens voor de zeevaart. Benadrukt wordt hoe deze ‘Waker en Wachter’ refereren aan dag en nacht, verleden en toekomst en als langdurige getuigen van veranderingen in het gebied gaan ze in samenhang tot elkaar functioneren als hernieuwde bakens.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 25.000

website