Samuel Otte

Samuel Otte, Het is zo stil bij onze kabouter, 2018 detail van installatie Dit zijn de afspraken. Samuel Otte,

Samuel Otte (1980) onderzoekt in zijn films, foto’s en boeken de manier waarop mensen tradities en rituelen ontwikkelen waarin zij vorm geven aan wat zij niet begrijpen. Hij zoekt naar manieren om de weg terug te vinden naar het menselijke. Zijn onderzoeken centreren zich rondom familierelaties (soms heel persoonlijk, zoals een boek over de relatie met zijn vader en later een boek over zijn overgrootvader), naast religie, gender, verlies en het verlangen. Daarin zoekt hij steeds naar hoe het individu zich tot de grotere groep verhoudt. Het portret, het huiselijk interieur en het landschap spelen een belangrijke rol in zijn werk waarin fictie en non-fictie voortdurend door elkaar lopen.

Dit zijn de afspraken (2018) is een installatie met film en fotografie die een haperende reactie geeft op de afbrokkeling van de vanzelfsprekendheid van de romantische liefde en het gezin. Een bezoek in stilte aan een gescheiden vriend die is geëmigreerd naar een plek in het bos. Een vrouw laat zich anoniem en ongezien achtervolgen. Intieme rituelen met een onbekende. Een ontmoeting met zijn vrouwelijke dubbelganger. In deze installatie onderzoekt Otte intimiteit door steeds fragmenten uit te vergroten en te kijken wat er gebeurt. Ontstaat intimiteit ook onder gecontroleerde omstandigheden? Als je rigide regels stelt? Kun je het afdwingen door een houding aan te nemen? Hoe maakbaar is intimiteit?

samuelotte.nl

Tekst: Esther Darley