Faq covid-19

Update 29 oktober 2020

Mogelijk heb je in deze onzekere tijd vragen over je aanvraag, project of evenement. Hieronder verzamelen we de meest gestelde vragen rond het aanvragen bij het Mondriaan Fonds.
Staat jouw vraag er niet bij? Mail naar communicatie@mondriaanfonds.nl, hopelijk kunnen we je dan snel helpen. Als je vraag ook relevant is voor andere mensen, dan plaatsen we hem op deze pagina.

Extra ondersteuning vanuit steunmaatregelen covid-19

 1. Ik ben een kunstenaar en ik wil ivm de invloed van het coronavirus op mijn werkpraktijk graag in aanmerking komen voor de extra ondersteuning.

  Dat kan via de bestaande regeling Projectinvestering Kunstenaar.

 2. Ik ben een kunstenaar en mijn Werkbijdrage Bewezen Talent loopt nog, kan ik dan toch extra steun aanvragen?

  Ja in verband met het coronavirus kan dat via de bestaande regeling Projectinvestering Kunstenaar.

 3. Ik ben een curator/bemiddelaar, het coronavirus heeft invloed (gehad) op mijn werkzaamheden en ik wil graag in aanmerking komen voor de extra ondersteuning.

  Dat kan via de bestaande regeling Projectinvestering Bemiddelaar.

 4. Ik wil in aanmerking komen voor de regeling voor regionale musea: de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers.

  De aanvraagprocedure voor deze regeling is gesloten, de toekenningen zijn hier te vinden.

 5. Ik wil een aanvraag indienen voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers.

  De aanvraagprocedure voor deze regeling is gesloten. Meer informatie over de regeling kunt u hier vinden.

 6. Ik wil een aanvraag indienen voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers.

  De aanvraagprocedure voor deze regeling is gesloten. De toekenningen maken we binnenkort bekend.

 7. Ik ben een galeriehouder, ik vertegenwoordig hedendaagse kunstenaars en wil graag in aanmerking komen voor compensatie standhuur op Nederlandse kunstbeurzen met een internationale uitstraling.

  Lees op deze pagina meer over deze stimulans. Als je hier vragen over hebt mail communicatie@mondriaanfonds.nl (subject: Kunstbeurs).

 8. Waar vind ik een overzicht met beschikbare steunmaatregelen voor musea?

  Zie hier een overzicht dat de Museumvereniging maakte van de verschillende beschikbare steunmaatregelen om organisaties te compenseren voor de geleden inkomstenderving.

Nieuwe aanvragen

 1. Door het coronavirus is de toekomst onzekerder geworden. Heeft het wel zin om op dit moment een aanvraag in te dienen?

  Ja, het heeft zeker zin om een aanvraag in te dienen. We hopen dat, ondanks corona, iedereen dat ook blijft doen.

 2. Mogelijk heeft de coronacrisis invloed op de uitvoerbaarheid van mijn project. Moet ik in de aanvraag daarop reflecteren?

  Als je nu al weet dat corona mogelijk een effect heeft op de uitvoerbaarheid van je project, dan moet je daar in je aanvraag op reflecteren: in welke mate heeft het effect en hoe ga je daar mee om? Om een positief advies te kunnen krijgen, moet een plan haalbaar en uitvoerbaar zijn. Als het project niet binnen afzienbare tijd van start kan gaan als gevolg van corona kan het afgewezen worden.

 3. Moet ik bij het indienen van een aanvraag voor een reguliere Projectinvestering Kunstenaar rekening houden met mogelijke beperkingen door corona?

  Ja, het project waarvoor je aanvraagt moet uitvoerbaar zijn binnen de aangegeven termijn. Geef in je werkplan een toelichting op hoe je dit wilt realiseren.

 4. Heeft het zin om aan te vragen voor een reis of werkperiode in het buitenland, ook in tijden van corona?

  Ja, dit is mogelijk. Houd wel rekening met een mogelijke doorkruising van je plannen als gevolg van het coronavirus. Mocht voor het land in kwestie namelijk een negatief reisadvies gaan gelden na het indienen van de aanvraag dan reserveren we het bedrag voor de periode die in de aanvraag staat. Neem dan contact op met je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds om de mogelijkheden te bespreken.

 5. Kan ik aanvragen voor een project in een land waarvoor op het moment van indienen een negatief reisadvies geldt (kleurcode rood/oranje)?

  Ja, dit is mogelijk als de verwachting is dat het reisadvies binnen afzienbare tijd gaat wijzigen naar positief. Zie ook de antwoorden hierboven. Het Mondriaan Fonds draagt via zijn regelingen en activiteiten niet bij aan reizen naar landen waarvoor een negatief reisadvies geldt.

 6. Zijn er i.v.m. coronacrisis veel deadlines aangepast?

  Het Mondriaan Fonds wil dat zoveel mogelijk projecten en
  regelingen gewoon doorgang vinden. Maar sommige regelingen werken niet meer in tijden van corona en voor andere regelingen is het nu even niet het juiste moment of willen we aanvragers toch iets meer tijd gunnen.

  In 2020 zijn er helaas geen aanvraagrondes voor de
  Buitenlandateliers.
  (https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdragegastateliers/
  buitenlandateliers/). Zodra ze weer aangeboden
  kunnen worden, vermelden we dat op de website.

 7. Waar vind ik een overzicht van de deadlines in 2020?

  Een actueel overzicht van de deadlines in 2020 vind je hier.

 8. Waar vind ik een overzicht van de deadlines in 2021?

  Zodra de deadlines in 2021 bekend zijn, publiceren we deze in de kalender.

 9. Kan ik bij mijn aanvraag fysiek documentatiemateriaal in sturen, zoals bijvoorbeeld bij de Werkbijdrage Bewezen Talent?

  Aangezien de commissievergaderingen op dit moment online plaatsvinden heeft het geen zin om fysiek documentatiemateriaal in te sturen. Het documentatiemateriaal moet in een aparte pdf bij je aanvraag geüpload worden. Van fysiek materiaal kun je een pdf of video maken.

 10. Mijn eindverantwoording is ingeleverd maar nog niet goed gekeurd, kan ik al wel een nieuwe aanvraag starten?

  In de meeste gevallen wel, maar neem voor de zekerheid contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je een eindverantwoording hebt ingestuurd.
  Klik hier voor de contactpersonen per regeling.

Lopende aanvragen

 1. Heeft de coronacrisis gevolgen voor de behandeltermijn van aanvragen?

  We proberen alle werkzaamheden als gebruikelijk te laten verlopen. Toch kan in sommige gevallen de behandeltermijn van aanvragen nu wat langer duren dan drie maanden. We nemen in het geval van mogelijke vertraging altijd contact met je op.

 2. Gaan vergaderingen van beoordelingscommissies gewoon door?

  Vergaderingen van beoordelingscommissies gaan in principe allemaal door. Commissieleden nemen deel aan de vergadering via video conferencing. Het Mondriaan Fonds volgt daarbij de landelijke richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid.

Gehonoreerde projecten

 1. Wat moet ik doen als op het moment van start van mijn project er een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geldt voor het land waar ik heen wil?

  Neem in dit geval contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en raden het om die reden af om naar een land met een negatief reisadvies te gaan. Mocht je besluiten om toch te reizen naar het land waar op dat moment een negatief reisadvies geldt dan is het Mondriaan Fonds niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor corona-gerelateerde omstandigheden die resulteren in uitstel of annulering van het project of de presentatie. Het fonds zal ook niet bijdragen aan meerkosten die hieruit volgen.

 2. Kan ik inspelen op veranderingen rond de uitwerking van mijn project vanwege het coronavirus?

  Neem contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

 3. Wat is het voorschot bij een gehonoreerd project tot 25.000 euro?

  Bij gehonoreerde projecten tot 25.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald, tenzij de aanvrager aangeeft dat anders te willen.

 4. Wat is het voorschot bij een gehonoreerd project hoger dan 25.000 euro?

  Bij gehonoreerde bedragen hoger dan 25.000 euro wordt het voorschot verhoogd tot 95 procent.

 5. Mijn aanvraag is gehonoreerd, maar het is nog onduidelijk of mijn project wel doorgaat. Wat moet ik doen?

  Als er twijfel is of iets doorgaat of niet, dan hoef je geen contact op te nemen. Als er iets verandert in de uitvoering van je project neem dan contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

 6. Mijn project is definitief afgelast of verzet. Wat moet ik doen?

  Neem dan contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd. De contactpersonen per regeling vind je hier.

 7. Ik heb een automatisch gegenereerd bericht ontvangen over de eindverantwoording, maar ik kan daar door het coronavirus op dit moment niet aan voldoen. Wat moet ik doen?

  • In het geval dat je project is afgerond en je hebt door de huidige situatie meer tijd nodig om een eindverantwoording in te dienen: neem in dit geval per mail contact op met je contactpersoon. Zie hier de contactpersonen per regeling.
  • Is je project niet volgens plan afgerond vanwege corona: dan kun je het met die mededeling in het inhoudelijk verslag verantwoorden. Als je alle betrokkenen betaalt zoals begroot, dan kunnen wij verder overgaan tot vaststelling en betaling. Bij twijfel kun je je contactpersoon mailen.

En verder

 1. Wat zijn de gevolgen voor het Bezoekersprogramma?

  De komende bezoeken binnen het Bezoekersprogramma voor buitenlandse professionals zijn voorlopig geannuleerd. Zie de website voor een update.

 2. Wat zijn de gevolgen voor de jaarlijkse oriëntatiereis?

  De voorbereidingen voor de oriëntatiereis zijn voorlopig opgeschort. Zie de website voor een update.

Contact

 1. Hoe kan ik het beste in contact komen met medewerkers van het Mondriaan Fonds?

  Het Mondriaan Fonds is telefonisch bereikbaar maar we vragen je zoveel mogelijk per mail contact met ons op te nemen. De contactpersonen per regeling vind je hier. Overige vragen of geen contactpersoon? Mail naar info@mondriaanfonds.nl.

  Op onze website houden we iedereen op de hoogte van deadlines, behandeltermijnen en wat te doen als een project of evenement wordt afgelast of verzet. Klik hier voor meer informatie.