Faq covid-19

Update 5 januari 2021

Mogelijk heb je in deze onzekere tijd vragen over je aanvraag, project of evenement. Hieronder verzamelen we de meest gestelde vragen rond het aanvragen bij het Mondriaan Fonds.
Staat jouw vraag er niet bij? Mail naar communicatie@mondriaanfonds.nl, hopelijk kunnen we je dan snel helpen. Als je vraag ook relevant is voor andere mensen, dan plaatsen we hem op deze pagina.

Extra ondersteuning vanuit steunmaatregelen covid-19

 1. Ik ben een kunstenaar en ik wil i.v.m. de invloed van het coronavirus op mijn werkpraktijk graag in aanmerking komen voor de extra ondersteuning.

  Ja dat kan, kunstenaars, curatoren, beschouwers en bemiddelaars kunnen aanvragen via de regeling Corona-overbrugging voor kunstenaars, curatoren, beschouwers en bemiddelaars.

 2. Ik ben een kunstenaar en mijn Werkbijdrage Bewezen Talent (nu een Kunstenaar Basis) loopt nog, kan ik dan toch extra steun aanvragen?

  Ja, er kan i.v.m. coronagerelateerde derving een vaste bijdrage worden toegekend aan een kunstenaar aan wie korter dan 4 jaar geleden een Kunstenaar Basis (voorheen Werkbijdrage Bewezen Talent) is toegekend.

 3. Ik ben een curator/beschouwer, het coronavirus heeft invloed (gehad) op mijn werkzaamheden en ik wil graag in aanmerking komen voor de extra ondersteuning.

  Ja dat kan, kunstenaars, curatoren, beschouwers en bemiddelaars kunnen aanvragen via de regeling Corona-overbrugging voor kunstenaars, curatoren, beschouwers en bemiddelaars.

Nieuwe aanvragen

 1. Door het coronavirus is de toekomst onzekerder geworden. Heeft het wel zin om op dit moment een aanvraag in te dienen?

  Ja, het heeft zeker zin om een aanvraag in te dienen. We hopen dat, ondanks corona, iedereen dat ook blijft doen.

 2. Mogelijk heeft de coronacrisis invloed op de uitvoerbaarheid van mijn project. Moet ik in de aanvraag daarop reflecteren?

  Als je nu al weet dat corona mogelijk een effect heeft op de uitvoerbaarheid van je project, dan moet je daar in je aanvraag op reflecteren: in welke mate heeft het effect en hoe ga je daar mee om? Om een positief advies te kunnen krijgen, moet een plan haalbaar en uitvoerbaar zijn. Als het project niet binnen afzienbare tijd van start kan gaan als gevolg van corona kan het afgewezen worden.

 3. Moet ik bij het indienen van een aanvraag voor een Kunstenaar Project rekening houden met mogelijke beperkingen door corona?

  Ja, het project waarvoor je aanvraagt moet uitvoerbaar zijn binnen de aangegeven termijn. Geef in je werkplan een toelichting op hoe je dit wilt realiseren.

 4. Heeft het zin om aan te vragen voor een reis of werkperiode in het buitenland, ook in tijden van corona?

  Ja, dit is mogelijk. Houd wel rekening met een mogelijke doorkruising van je plannen als gevolg van het coronavirus. Mocht voor het land in kwestie namelijk een negatief reisadvies gaan gelden na het indienen van de aanvraag, dan blijft het bedrag gereserveerd voor de periode die in de aanvraag staat. Blijft het negatieve reisadvies gedurende deze hele periode van kracht, neem dan contact op met je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

 5. Kan ik aanvragen voor een project in een land waarvoor op het moment van indienen een negatief reisadvies geldt (kleurcode rood/oranje)?

  Ja, dit is mogelijk als de verwachting is dat het reisadvies binnen afzienbare tijd gaat wijzigen naar positief. Zie ook de antwoorden hierboven. Het Mondriaan Fonds draagt via zijn regelingen en activiteiten niet bij aan reizen naar landen waarvoor een negatief reisadvies geldt.

 6. Zijn er i.v.m. coronacrisis veel deadlines aangepast?

  Het Mondriaan Fonds wil dat zoveel mogelijk projecten en
  regelingen gewoon doorgang vinden. Maar sommige regelingen werken niet meer in tijden van corona en voor andere regelingen is het nu even niet het juiste moment of willen we aanvragers toch iets meer tijd gunnen.

  In 2020 waren er geen aanvraagrondes voor  gastateliers in het buitenland. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, vermelden we dat op de website en bij Residency.

 7. Waar vind ik een overzicht van de deadlines in 2021?

  Zodra de deadlines in 2021 bekend zijn, publiceren we deze in de kalender.

 8. Kan ik bij mijn aanvraag fysiek documentatiemateriaal in sturen, zoals bijvoorbeeld bij Kunstenaar Basis?

  Aangezien de commissievergaderingen op dit moment online plaatsvinden heeft het geen zin om fysiek documentatiemateriaal in te sturen. Het documentatiemateriaal moet in een aparte pdf bij je aanvraag geüpload worden. Van fysiek materiaal kun je een pdf of video maken.

 9. Mijn eindverantwoording is ingeleverd maar nog niet goed gekeurd, kan ik al wel een nieuwe aanvraag starten?

  In de meeste gevallen wel, maar neem voor de zekerheid contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je een eindverantwoording hebt ingestuurd. Klik hier voor de contactpersonen per regeling.

Lopende aanvragen

 1. Gaan vergaderingen van beoordelingscommissies gewoon door?

  Vergaderingen van beoordelingscommissies gaan in principe allemaal door. Commissieleden nemen deel aan de vergadering via video conferencing. Het Mondriaan Fonds volgt daarbij de landelijke richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid.

Gehonoreerde projecten

 1. Wat moet ik doen als op het moment van start van mijn project er een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geldt voor het land waar ik heen wil?

  Neem in dit geval contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en raden het om die reden af om naar een land met een negatief reisadvies te gaan. Mocht je besluiten om toch te reizen naar het land waar op dat moment een negatief reisadvies geldt dan is het Mondriaan Fonds niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor corona-gerelateerde omstandigheden die resulteren in uitstel of annulering van het project of de presentatie. Het fonds zal ook niet bijdragen aan meerkosten die hieruit volgen.

 2. Kan ik inspelen op veranderingen rond de uitwerking van mijn project vanwege het coronavirus?

  Neem contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

 3. Wat is het voorschot bij een gehonoreerd project tot €25.000?

  Bij gehonoreerde projecten tot €25.000 wordt het volledige bedrag uitbetaald, tenzij de aanvrager aangeeft dat anders te willen.

 4. Wat is het voorschot bij een gehonoreerd project vanaf €25.000?

  Bij gehonoreerde bedragen vanaf €25.000 wordt het voorschot verhoogd tot maximaal 95%.

 5. Mijn aanvraag is gehonoreerd, maar het is nog onduidelijk of mijn project wel doorgaat. Wat moet ik doen?

  Als er twijfel is of iets doorgaat of niet, dan hoef je geen contact op te nemen. Als er iets verandert in de uitvoering van je project neem dan contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

 6. Mijn project is definitief afgelast of verzet. Wat moet ik doen?

  Neem dan contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd. De contactpersonen per regeling vind je hier. Of stuur een mail naar info@mondriaanfonds.nl.

 7. Ik heb een automatisch gegenereerd bericht ontvangen over de eindverantwoording, maar ik kan daar door het coronavirus op dit moment niet aan voldoen. Wat moet ik doen?

  • In het geval dat je project is afgerond en je hebt door de huidige situatie meer tijd nodig om een eindverantwoording in te dienen: neem in dit geval per mail contact op met je contactpersoon. Zie hier de contactpersonen per regeling.
  • Is je project niet volgens plan afgerond vanwege corona: dan kun je het met die mededeling in het inhoudelijk verslag verantwoorden. Als je alle betrokkenen betaalt zoals begroot, dan kunnen wij verder overgaan tot vaststelling en betaling. Bij twijfel kun je je contactpersoon mailen.

En verder

 1. Wat zijn de gevolgen voor het Bezoekersprogramma?

  De komende bezoeken binnen het Bezoekersprogramma voor buitenlandse professionals zijn voorlopig geannuleerd. Zie de website voor een update.

 2. Wat zijn de gevolgen voor de jaarlijkse oriëntatiereis?

  De voorbereidingen voor de oriëntatiereis zijn voorlopig opgeschort. Zie de website voor een update.

Contact

 1. Hoe kan ik het beste in contact komen met medewerkers van het Mondriaan Fonds?

  Het Mondriaan Fonds is telefonisch bereikbaar maar we vragen je zoveel mogelijk per mail contact met ons op te nemen. De contactpersonen per regeling vind je hier. Overige vragen of geen contactpersoon? Mail naar info@mondriaanfonds.nl.

  Op onze website houden we iedereen op de hoogte van deadlines, behandeltermijnen en wat te doen als een project of evenement wordt afgelast of verzet. Klik hier voor meer informatie.