Faq covid-19

Update 1 september 2020

Mogelijk heb je in deze onzekere tijd vragen over je aanvraag, project of evenement. Hieronder verzamelen we de meest gestelde vragen rond het aanvragen bij het Mondriaan Fonds.
Staat jouw vraag er niet bij? Mail naar communicatie@mondriaanfonds.nl, hopelijk kunnen we je dan snel helpen. Als je vraag ook relevant is voor andere mensen, dan plaatsen we hem op deze pagina.

Extra ondersteuning vanuit steunmaatregelen covid-19

 1. Ik ben een kunstenaar en ik wil graag in aanmerking komen voor de extra ondersteuning.

  Dat kan via bestaande regeling Projectinvestering Kunstenaar.

 2. Ik ben een kunstenaar en mijn Werkbijdrage Bewezen Talent loopt nog, kan ik dan toch extra steun aanvragen?

  Dat kan via bestaande regeling Projectinvestering Kunstenaar.

 3. Ik ben een bemiddelaar en ik wil graag in aanmerking komen voor de extra ondersteuning.

  Dat kan via bestaande regeling Projectinvestering Bemiddelaar.

 4. Ik wil in aanmerking komen voor de extra ondersteuning voor presentatie-instellingen.

  Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

 5. Ik wil graag in aanmerking komen voor de extra ondersteuning kunstinitiatieven.

  Deze extra ondersteuning is een aanvullende stimulans voor de kunstinitiatieven die vanaf 2017 een Werkbijdrage Kunstinitiatieven van het Mondriaan Fonds toegezegd hebben gekregen. Het Mondriaan Fonds heeft contact opgenomen met deze organisaties.

 6. Ik wil in aanmerking komen voor de regeling voor regionale musea: de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers.

  De aanvraagprocedure voor deze regeling is gesloten, de toekenningen zijn hier te vinden.

 7. Ik wil een aanvraag indienen voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers.

  De aanvraagprocedure voor deze regeling is gesloten. Meer informatie over de regeling kunt u hier vinden.

 8. Ik ben een galeriehouder, ik vertegenwoordig hedendaagse kunstenaars en wil graag in aanmerking komen voor compensatie standhuur op Nederlandse kunstbeurzen met een internationale uitstraling.

  Lees op deze pagina meer over deze stimulans. Als je hier vragen over hebt mail communicatie@mondriaanfonds.nl (subject: Kunstbeurs).

 9. Waar vind ik een overzicht met beschikbare steunmaatregelen voor organisaties?

  Zie hier een overzicht dat de Museumvereniging maakte van de verschillende beschikbare steunmaatregelen om organisaties te compenseren voor de geleden inkomstenderving.

Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers

 1. Wie hebben de bijdrage voor deze regeling ontvangen?

  Bekijk hier het nieuwsbericht over de toekenningen voor deze regeling.

 2. Hoeveel aanvragen hebben jullie voor deze regeling ontvangen?

  Er zijn 29 aanvragen ontvangen. Daarvan konden 2 niet in behandeling worden genomen omdat deze niet voldeden aan de formele eisen voor de regeling. De 27 aanvragen die in behandeling zijn genomen zijn allemaal positief beoordeeld en toegekend.

 3. Waarom was de regeling gericht op musea met 40.000 – 100.000 betalende bezoekers?

  Opzet van de regeling was zoveel mogelijk aan te sluiten op de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers, die onderdeel uitmaakt van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De regeling is bestemd voor musea met minder dan 100.000 betalende bezoekers per jaar die te maken hebben met financiële problemen ten gevolge van inkomstenderving door covid-19.

 4. Waarom is er een vaste bijdrage van 60.000 euro per museum?

  Uitgangspunt is om het totale beschikbare budget binnen het steunpakket effectief te verdelen over de verschillende partijen en dit efficiënt te besteden. Daarom is besloten tot een vaste bijdrage van 60.000 euro voor deze regeling. Een lumpsum bijdrage leidt daarnaast tot een snelle behandeltijd, waardoor instellingen sneller zijn geholpen.

Lopende aanvragen

 1. Onlangs heb ik een aanvraag ingediend die nog voorgelegd moet worden aan een commissie. Mogelijk heeft de coronacrisis invloed op de uitvoerbaarheid van het project. Moet ik nu een aangepaste aanvraag indienen?

  Nee, je hoeft nu geen actie te ondernemen. Voor aanvragen die nog moeten worden voorgelegd aan één van de commissies geldt dat gevolgen van de coronacrisis voor de uitvoering niet worden gewogen. Als een aanvraag een positief advies krijgt, nemen we contact op over de praktische uitvoering.

 2. Gaan vergaderingen van beoordelingscommissies gewoon door?

  Vergaderingen van beoordelingscommissies gaan in principe allemaal door, maar op afstand via conference calls. De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 19 mei; op basis van de landelijke richtlijnen die op dat moment worden genomen neemt ook het Mondriaan Fonds een besluit over het vervolg.

 3. Heeft de coronacrisis gevolgen voor de behandeltermijn van aanvragen?

  We proberen alle werkzaamheden als gebruikelijk te laten verlopen. Toch kan in sommige gevallen de behandeltermijn van aanvragen nu wat langer duren dan drie maanden. We hopen op jullie begrip.

 4. Kan ik bij mijn aanvraag fysiek documentatiemateriaal in sturen, zoals bijvoorbeeld bij de Werkbijdrage Bewezen Talent?

  Aangezien de commissievergaderingen op dit moment online plaatsvinden heeft het geen zin om fysiek documentatiemateriaal in te sturen. Het documentatiemateriaal moet in een aparte pdf bij je aanvraag geüpload worden.

Gehonoreerde projecten

 1. Moet ik me zorgen maken als mijn project niet doorgaat door het coronavirus?

  Als aanvrager hoef je je geen zorgen te maken als je project niet doorgaat door het coronavirus. Je kunt dan gewoon rekenen op financiering zoals toegezegd. We gaan er daarbij wel vanuit dat alle betrokken partijen die begroot zijn voor de totstandkoming van het project (denk aan kunstenaars, freelancers, auteurs etc.) gewoon betaald worden, ook als een bijdrage door hen niet geleverd kan worden.

 2. Kan ik inspelen op veranderingen rond de uitwerking van mijn project vanwege het coronavirus?

  Aanvragers krijgen de ruimte om in te kunnen spelen op de veranderingen rond de uitwerking, ontwikkeling, realisatie en presentatie van projecten. Daarbij kijken we ook naar versoepeling van subsidietermijnen en het uitbetalen van subsidies.

 3. Wat is het voorschot bij een gehonoreerd project tot 25.000 euro?

  Bij gehonoreerde projecten tot 25.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald.

 4. En wat is het voorschot bij een gehonoreerd project hoger dan 25.000 euro?

  Bij gehonoreerde bedragen hoger dan 25.000 euro wordt het voorschot verhoogd tot 95 procent.

 5. Het is nog onduidelijk of mijn project wel doorgaat, wat moet ik doen?

  Als er twijfel is of iets doorgaat of niet, dan hoef je geen contact op te nemen. Wees er in ieder geval gerust op dat als we hebben toegezegd wij de ondersteuning sowieso voortzetten.

 6. Mijn project is definitief afgelast of verzet. Wat moet ik doen?

  Mail je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds. De contactpersonen per regeling vind je hier.

 7. Ik heb een automatisch gegenereerd bericht ontvangen over de eindverantwoording. Wat moet ik doen?

  • In het geval dat je project is afgerond en je hebt door de huidige situatie meer tijd nodig om een eindverantwoording in te dienen: neem in dit geval per mail contact op met je contactpersoon. Zie hier de contactpersonen per regeling.
  • Is je project niet volgens plan afgerond vanwege corona: dan kun je het met die mededeling in het inhoudelijk verslag verantwoorden. Als je alle betrokkenen betaalt zoals begroot, dan kunnen wij verder overgaan tot vaststelling en betaling. Bij twijfel kun je je contactpersoon mailen.
 8. Ik twijfel erover wat ik moet doen?

  Ook bij twijfel kun je je contactpersoon mailen. De contactpersonen per regeling vind je hier.

Nieuwe aanvragen

 1. Heeft het wel zin om op dit moment een aanvraag in te dienen?

  Ja, het heeft zeker zin om een aanvraag in te dienen. We hopen dat, ondanks corona, iedereen dat ook blijft doen.

 2. Zijn er i.v.m. coronacrisis veel deadlines aangepast?

  Het Mondriaan Fonds wil dat zoveel mogelijk projecten en regelingen gewoon doorgang vinden. Maar sommige regelingen werken niet meer in tijden van corona en voor andere regelingen is het nu even niet het juiste moment of willen we aanvragers toch iets meer tijd gunnen.

  De volgende aanvraagrondes zijn in verband met het coronavirus aangepast:

  • De Open Oproep On Campus Academie Minerva is helaas voorlopig gecanceld.
  • In 2020 vinden helaas geen aanvraagrondes plaats voor de buitenlandateliers. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, vermelden we dat op de website.
 3. Waar vind ik een overzicht van de deadlines in 2020?

  Een actueel overzicht van de deadlines in 2020 vind je hier.

 4. Kan ik bij mijn aanvraag fysiek documentatiemateriaal in sturen, zoals bijvoorbeeld bij de Werkbijdrage Bewezen Talent?

  Aangezien de commissievergaderingen op dit moment online plaatsvinden heeft het geen zin om fysiek documentatiemateriaal in te sturen. Het documentatiemateriaal moet in een aparte pdf bij je aanvraag geüpload worden.

 5. Mijn eindverantwoording is nog niet goed gekeurd, kan ik al wel een nieuwe aanvraag starten?

  In de meeste gevallen wel, maar neem voor de zekerheid contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor u een eindverantwoording hebt ingestuurd.
  Klik hier voor de contactpersonen per regeling.

En verder

 1. Wat zijn de gevolgen voor het Bezoekersprogramma?

  De komende bezoeken binnen het Bezoekersprogramma voor buitenlandse professionals zijn voorlopig geannuleerd. Zie de website voor een update.

Contact

 1. Hoe kan ik het beste in contact komen met medewerkers van het Mondriaan Fonds?

  Het Mondriaan Fonds is telefonisch bereikbaar maar we vragen je zoveel mogelijk per mail contact met ons op te nemen. De contactpersonen per regeling vind je hier. Overige vragen of geen contactpersoon? Mail naar info@mondriaanfonds.nl.

  Op onze website houden we iedereen op de hoogte van deadlines, behandeltermijnen en wat te doen als een project of evenement wordt afgelast of verzet. Klik hier voor meer informatie.