Faq

Algemeen

 1. Wat zijn de openingstijden van het Mondriaan Fonds?

  Het Mondriaan Fonds is geopend op maandag tot en met vrijdag 09:00 – 17:00 uur. Klik hier voor de routebeschrijving.

  De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen 24 uur per dag worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem. Kijk hier voor meer informatie en veelgestelde vragen over online aanvragen.

 2. Welke bijdrage is er voor mij?

  Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragen voor kunstenaars, curatoren, beschouwers, instellingen en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Om te kijken welke mogelijkheid bij u past, raadpleeg het overzicht van de regelingen. Indien u vragen heeft over de bijdragen, dan kunt u contact opnemen met één van onze projectmedewerkers. Hun contactgegevens staan per regeling in de online uitleg vermeld.

  Klik hier voor informatie over de financieringsmogelijkheden van een interdisciplinaire project.

  Om iedereen op weg te helpen in het aanbod van mogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds maandelijks een inloopspreekuur. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de eerstvolgende datum. Tijdens deze speciale informatiemiddagen staan
  onze medewerkers klaar u te adviseren en de mogelijkheden toe te lichten.

  Naast de bijdragen van het Mondriaan Fonds zijn er verschillende andere publieke en private fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Klik hier voor een selectie.

 3. Kan ik een afspraak maken met een medewerker van het Mondriaan Fonds?

  Als u twijfelt over de te kiezen bijdrage, raadpleeg dan eerst het overzicht van regelingen. Voor inlichtingen en adviezen over aanvragen kunt u per e-mail of telefonisch terecht bij de medewerkers van het Mondriaan Fonds. Per regeling vindt u in de online uitleg de contactpersonen die uw vragen kunnen beantwoorden. In overleg met hen kan worden bepaald of een afspraak nodig is en zo ja, met welke medewerker.

  Indien u vragen heeft over een lopende aanvraag, neem dan even uw aanvraagnummer erbij, dan kunnen wij u snel met de juiste medewerker doorverbinden. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt.

 4. Hoe kan ik aanvragen?

  De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem. Heeft u nog niet eerder aangevraagd, dan moet u eerst een account aanmaken. Kijk hier voor meer informatie over online aanvragen. Met vragen over online aanvragen kunt u terecht bij helpdesk@mondriaanfonds.nl, tel. 020 5231523.

 5. Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

  Als een aanvraag binnen is, controleert een medewerker van het fonds of deze volledig is ingevuld en of de gevraagde bijlagen zijn meegestuurd. Als dit niet het geval is, kan aan u gevraagd worden de aanvullende informatie te leveren. Vervolgens wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden die gesteld worden in de online uitleggen bij de regelingen en in de algemene voorwaarden. Als een aanvraag aan alle formele voorwaarden voldoet, wordt deze in behandeling genomen en ter beoordeling voorgelegd aan deskundige adviseurs voor een inhoudelijke beoordeling. Daarbij is kwaliteit het belangrijkste criterium. Klik hier voor meer informatie over de behandeling van aanvragen.

 6. Wie oordeelt over mijn aanvraag?

  Als een aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, wordt deze voorgelegd aan deskundige adviseurs voor een inhoudelijke beoordeling. De adviseurs worden geworven via een open sollicitatieprocedure en op voordracht van een onafhankelijke selectiecommissie.

  De adviseurs zijn deskundigen, zoals beeldend kunstenaars, beschouwers, critici, tentoonstellingsmakers, conservatoren en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Zij beschikken over een gedegen kennis van de hedendaagse beeldende kunsten of cultureel erfgoed of andere specifieke deskundigheid. Elk jaar komen er nieuwe adviseurs bij en vallen er adviseurs af wier termijn erop zit. De adviseurs vergaderen in een commissie onder leiding van een voorzitter. In de verschillende commissies is een diversiteit van expertises vertegenwoordigd.

  Adviseurs oordelen over bijvoorbeeld aanvragen van beeldend kunstenaars, bemiddelaars, musea, archieven en archeologische instellingen, maar ook over projecten op het gebied van migrantenerfgoed of multidisciplinaire festivals. De adviseurs zijn in staat verschillende disciplines te beoordelen en over hun eigen voorkeuren heen te kijken. Verder zijn zij op de hoogte van de doelstelling van het Mondriaan Fonds en bekend met de werkwijze van de adviescommissies en onderschrijven deze. Zie hier het protocol. De namen van de adviseurs staan hier.

 7. Welke werkwijze hanteert de adviescommissie?

  Adviseurs ontvangen ter voorbereiding van de vergadering het aanvraagformulier, (visueel) documentatiemateriaal en andere bijlagen die door de aanvrager zijn ingediend. Zij krijgen in het geval van individuele aanvragen geen inzage in de inkomensgegevens van aanvragers. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier en de documentatie. Eventuele visuele documentatie kan tijdens de vergadering nog een keer op groot scherm door de adviseurs worden bekeken. De adviescommissie oordeelt op basis van de criteria zoals die in alle online uitleggen staan onder het kopje ‘beoordeling’. Als tijdens de vergadering blijkt dat de commissie niet voldoende duidelijkheid heeft verkregen, kan zij besluiten aanvullende informatie op te vragen of, in het geval van een kunstenaarsaanvraag, een atelierbezoek af te leggen. In het buitenland worden geen atelierbezoeken afgelegd.

 8. Hoeveel tijd zit er tussen het indienen van de aanvraag en de beslissing over het al dan niet toekennen?

  Aanvragers moeten rekening houden met een totale behandeltermijn van maximaal 3 maanden. Aanvragen die onvolledig worden ingediend, lopen vertraging op in de behandeling. We zullen contact met u opnemen als er iets ontbreekt of als er vragen of onduidelijkheden zijn.

 9. Kan ik meerdere aanvragen tegelijk indienen?

  Dat kan. U kunt echter nooit 2 keer voor dezelfde kosten aanvragen. Bij sommige bijdrages heeft het advies van de commissie gevolgen voor een andere aanvraag. Een kunstenaar die eerder is afgewezen op grond van artistieke prestaties kan in een periode van twaalf maanden geen bijdrage aanvragen, behalve als het om een volstrekt ander plan gaat, waarvan de verwachting is dat de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een andere koers inslaat.

Aanvragen

 1. Wat is een reëel honorarium?

  Het Mondriaan Fonds vindt het belangrijk dat een reëel honorarium wordt betaald aan kunstenaars. Bij sommige bijdragen is dit verplicht. Voor de hoogte van het honorarium is een richtlijn vastgesteld omdat dit afhankelijk is van meerdere factoren, zoals de tijd die is geïnvesteerd. Instellingen wordt daarom gevraagd de hoogte van het honorarium te onderbouwen in het plan. Het Mondriaan Fonds zal beoordelen of dit bedrag reëel is. Voor meer informatie zie www.kunstenaarshonorarium.nl.

  Om de toepassing van de richtlijn kunstenaarshonoraria te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds een reglement dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen.

 2. Hoe lever ik documentatie aan?

  Klik hier voor meer informatie over het aanleveren van uw documentatie.

 3. Moet een aanvraag altijd in samenwerking worden gedaan?

  Nee, maar het Mondriaan Fonds hecht waarde aan betekenisvolle samenwerking om zo een breder draagvlak voor het plan te genereren. Wanneer de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, kan dit in positieve zin worden meegewogen. Beoordeeld wordt of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Samenwerking moet echter niet en is zelfs niet altijd mogelijk.

 4. Kan ik BTW opvoeren in mijn begroting?

  Nee, alle bedragen moeten exclusief BTW worden vermeld. De bedragen worden exclusief BTW toegekend, tenzij de aanvrager niet  BTW-plichtig is. In die uitzonderlijke gevallen dient u eerst contact op te nemen met de afdeling financiën van het  Mondriaan Fonds.

 5. Mijn eindverantwoording is nog niet goed gekeurd, kan ik al wel een nieuwe aanvraag starten?

  In de meeste gevallen wel, maar neem voor de zekerheid contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor u een eindverantwoording hebt ingestuurd.  
  Klik hier voor de contactpersonen per regeling.

Regelingen en bijdragen

 1. Individu

  1. Kan een individuele bijdrage alleen worden aangevraagd door Nederlandse beeldend kunstenaars?

  Een kunstenaar moet artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

  2. Het Mondriaan Fonds vraagt om een eigen bijdrage van individuele aanvragers. Wat is een eigen bijdrage en kan dat ook een eigen bijdrage zijn in de vorm van tijdsinvestering?

  Van individuele aanvragers wordt een eigen bijdrage van minimaal 10% van de subsidiabele kosten verwacht. Een eigen bijdrage moet gaan om een geldelijke eigen bijdrage. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden of via een renteloze lening van Fonds Kwadraat of crowdfunding.

  De eigen bijdrage moet altijd betrekking hebben op de kosten waarvoor bij het Mondriaan Fonds aangevraagd kan worden. Een eigen bijdrage kan niet bestaan uit een andere bijdrage van het Mondriaan Fonds.

  3. Moet je voor een Kunstenaar Start of een Kunstenaar Basis ook een plan indienen?

  Ja, een globaal plan met minimaal een indicatie van de inhoudelijke plannen die de aanvrager heeft voor het komende jaar die leiden tot nieuw werk. Ook zal worden gevraagd hoe en aan wie je jouw werk en/of werkproces wilt presenteren.

  4. Kan ik aanvragen als een vorige bijdrage van het Mondriaan Fonds nog niet is afgerond?

  In principe kan dat, de precieze voorwaarden die hiervoor gelden, verschillen per bijdrage. U kunt niet aanvragen voor kosten die in dezelfde periode door een andere bijdrage van het Mondriaan Fonds zijn gedekt.

  Voor alle aanvragen geldt, dat indien bij uw lopende aanvraag de deadline voor het indienen van uw eindverantwoording reeds verlopen is, u eerst de eerdere bijdrage moet afronden voor u opnieuw kunt aanvragen.

  5. Kan ik een Kunstenaar Project aanvragen voor een werkperiode in bijvoorbeeld het ISCP in New York of voor een ander gastatelier dat ook door het Mondriaan Fonds wordt aangeboden?

  Nee, dat is niet mogelijk. Er kan in principe geen bijdrage worden aangevraagd voor een werkperiode in een gastatelier dat wordt aangeboden in het Residency-programma van het Mondriaan Fonds. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de projectmedewerkers van het Mondriaan Fonds.

  6. Vanaf wanneer kan ik een aanvraag indienen voor een buitenlandatelier dat in het Residency-programma van het Mondriaan Fonds wordt aangeboden?

  Beeldend kunstenaars die een bijdrage Residency aanvragen, moeten ten minste drie jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of ten minste drie jaar een HBO-opleiding hebben gevolgd aan een opleiding tot professioneel beeldend kunstenaar met een beeldend kunst curriculum en vervolgens minimaal een jaar professioneel werkzaam zijn.

  Curatoren en beschouwers die een bijdrage Residency aanvragen, moeten ten minste twee jaar professioneel werkzaam zijn als curator of beschouwer op het gebied van beeldende kunst of erfgoed. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of geïnitieerde projecten.

 2. Collectiemobiliteit

  Kan een museum aanvragen als het wil ‘ontzamelen’?

  Ja, voor het afstoten van collectie-onderdelen kan worden aangevraagd, liefst met een andere, ontvangende partij die kan aantonen dat het object in zijn collectie past en deze ook wordt getoond.

 3. KunstKoopregeling

  Wanneer kan worden aangevraagd voor de KunstKoop?

  Galeries kunnen eenmaal in de 2 jaar een aanvraag indienen voor de KunstKoop. OP dit moment kan niet worden aangevraagd. De volgende aanvraagronde is in 2021.

 4. Kunst Opdracht

  Wat is het verschil tussen een samenwerking en een opdracht?

  Indien sprake is van een opdracht is er een opdrachtgevende partij (dat kan vari
  ëren van een particulier tot een ziekenhuis) die een kunstenaar een opdracht geeft voor het maken van nieuw werk. Niet alle vormen van samenwerking zijn een opdracht. Samenwerken kan ook tussen twee musea, tussen een kunstenaar en een universiteit, tussen een presentatie-instelling en een voetbalclub.

  Indien er sprake is van een opdracht vraagt het Mondriaan Fonds een eigen bijdrage van de opdrachtgever van 50% en is een honorarium voor de kunstenaar een vereiste.

  Bij aanvragen voor bijdragen waarbij sprake is van samenwerking zijn er andere voorwaarden, in de meeste gevallen wordt een eigen bijdrage en een reëel honorarium voor de kunstenaar gevraagd (zie de betreffende online uitleg van de regeling). Overigens kan een samenwerking ook betrekking hebben op instellingen onderling of op een samenwerking tussen meerdere kunstenaars en/of curator of beschouwer.

 5. Kunst Erfgoed Presentatie

  Hoeveel kan ik aanvragen als bijdrage voor een Kunst Erfgoed Presentatie?

  De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 40% van de variabele projectkosten. De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000 en mag geen vaste lasten bevatten. 

   

Na toekenning

 1. Wat verwacht het Mondriaan Fonds van mij bij toekenning van een aanvraag?

  Op de bijdrages van het Mondriaan Fonds zijn de algemene voorwaarden en de voorwaarden in de toelichting bij de betreffende bijdrage van toepassing. Deze houden onder meer in dat u substantiële wijzigingen in de uitvoering, de begroting of het dekkingsplan schriftelijk moet melden en dat u binnen drie maanden na einddatum van het project een eindverantwoording naar het Mondriaan Fonds stuurt.

  Iedereen die een bijdrage van het Mondriaan Fonds ontvangt voor de realisatie van bijvoorbeeld een project of presentatie, moet bovendien vermelden dat deze (mede) mogelijk is gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds (in het Engels: Mondriaan Fund). Denk hierbij aan vermelding in uitnodigingen, colofons, persberichten, websites, publicaties, aftiteling, titelborden, etc. Het logo is hier te downloaden. We vragen u uitnodigingen voor of aankondigingen van de resultaten van de bijdrage te sturen naar het Mondriaan Fonds.

 2. Waarom moet ik het Mondriaan Fonds noemen in de communicatie van mijn project of werk?

  Het Mondriaan Fonds hecht groot belang aan naamsvermelding om publiek, beleidsmakers en potentiële aanvragers inzicht te geven welke projecten met een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand zijn gekomen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe de samenleving via het Mondriaan Fonds investeert in beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het Mondriaan Fonds poogt hiermee het draagvlak voor beeldende kunst en erfgoed te vergroten. Lees meer in onze communicatiegids.

 3. Waar kan ik het logo downloaden?

  Het logo is hier te vinden in diverse bestandstypen.

 4. Onder welke voorwaarden werd mijn bijdrage toegekend?

  De bijdrage wordt verstrekt onder de algemene voorwaarden en de voorwaarden in de toelichting bij de betreffende bijdrage. De specifieke voorwaarden die voor uw bijdrage gelden, kunt u vinden op de achterkant van de beschikking van het Mondriaan Fonds. Alle substantiële wijzigingen in de uitvoering, de begroting en het dekkingsplan moet u schriftelijk melden.

 5. Krijg ik een voorschot op mijn bijdrage?

  De verschillende bijdragen stellen verschillende eisen aan het overmaken van voorschotten en hanteren verschillende voorschotpercentages. U vindt wat voor u van toepassing is terug in de toelichting van de bijdrage.

 6. Wanneer moet ik mijn eindverantwoording indienen?

  De deadline voor een eindverantwoording is doorgaans binnen drie maanden na de geplande einddatum van de activiteiten. U vindt dit terug in de beschikking die u van het Mondriaan Fonds kreeg. U krijgt hiervoor een uitnodiging per e-mail.

 7. Wat wordt er verwacht van mijn eindverantwoording?

  Dat hangt af van de bijdrage die u ontving, bij de meeste bijdragen gaat het om een inhoudelijke verslag met een evaluatie van uw activiteiten en een financieel verslag. De specifieke voorwaarden die voor uw bijdrage gelden, kunt u vinden op de achterkant van de beschikking van het Mondriaan Fonds. U dient uw eindverantwoording digitaal in te dienen via het online aanvraagsysteem. U ontvangt automatisch bericht wanneer u uw eindverantwoording moet indienen.

  Als onderdeel van de digitale verantwoording van de bijdrage die u van het Mondriaan Fonds hebt ontvangen, vragen we u een aantal vragen te beantwoorden die het fonds helpen bij de effectmeting van de verstrekte bijdrages. In uw inbox in het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds staat na afloop van de subsidieperiode een formulier klaar waarin u zeven vragen dient te beantwoorden die aan alle aanvragers worden gesteld. Daarnaast is per bijdrage een aantal aanvullende vragen geformuleerd. Deze specifieke vragen kunt u hier vinden.

 8. Kan ik uitstel vragen voor het indienen van mijn eindverantwoording?

  U kunt uitstel aanvragen voor het indienen van uw eindverantwoording door per e-mail aan info@mondriaanfonds.nl een verzoek in te dienen waarin u uitlegt waarom u de deadline niet kunt halen. Doet u dit in elk geval voor het verstrijken van de deadline en refereert u dan aan uw aanvraagnummer.

Na afwijzing

 1. Kan ik als beeldend kunstenaar na afwijzing van mijn aanvraag een nadere motivering vragen?

  In geval van een negatief advies en indien het advies niet in de beschikking is opgenomen, kan de aanvrager binnen veertien dagen een motivering opvragen. Deze motivering is een beknopte weergave van de beoordeling door de adviescommissie.

 2. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een afwijzing of met het toegekende bedrag?

  Het Mondriaan Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat aanvragers bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Dat kan als de aanvraag is afgewezen, maar ook als het Mondriaan Fonds een ander bedrag toekent dan aangevraagd. Ook is bezwaar mogelijk als er bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van de toezegging. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

  Wanneer een nadere motivering is opgevraagd, kan alvast een pro forma bezwaarschrift op ‘nader in te dienen gronden’ worden ingediend binnen zes weken na de beschikkingsdatum. Hiermee heeft u de bezwaartermijn zeker gesteld. De gronden van het bezwaarschrift kunt u dan binnen zes weken nadat u van ons de nadere motivering heeft ontvangen indienen.

  Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn door de indiener en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, het kenmerk van de aanvraag en een schriftelijke motivering van het bezwaarschrift. In de beoordeling van het bezwaar staan de motivering van het bezwaarschrift en de toelichting die daarop wordt gegeven bij een eventuele hoorzitting centraal. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift speelt een belangrijke rol of de belanghebbende informatie kan verschaffen, die een nieuw licht op de aanvraag zou kunnen werpen. Deze informatie wordt bij het nemen van het besluit op het bezwaar meegewogen.

  Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, kan binnen zes weken na deze beschikking beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank.

 3. Hoe lang heb ik de tijd om een bezwaarschrift in te dienen?

  Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de beschikking per reguliere post en voorzien van een handtekening naar het fonds gezonden worden. Het is ook mogelijk het bezwaar als pdf bestand voorzien van een handtekening te zenden aan info@mondriaanfonds.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer. Wanneer u om een nadere motivering heeft verzocht en deze nog niet ontvangen heeft,  moet u toch binnen zes weken na de beschikking pro forma bezwaar aantekenen op nader in te dienen gronden. Nadat u van ons de nadere motivering heeft ontvangen, kunt u uw bezwaarschrift schriftelijk motiveren.