Gehonoreerd

Bijzondere tentoonstellingen, in opdracht gemaakte kunstwerken, museumaanwinsten en toekenningen aan kunstenaars: dit is slechts een greep. Kijk hier voor vele inspirerende voorbeelden van gehonoreerde projecten.

Tien jaar verzamelen in 100 kunstwerken
Presenteren en programmeren

Veertien bijdragen voor publicaties

Presenteren en programmeren

Toekenningen Mobiel Erfgoed