Erfgoed Brabant – Samenwerking streekmusea De Baronie

Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Samenwerking Musea toe aan Erfgoed Brabant en streeknetwerk LandStad De Baronie voor een haalbaarheidsonderzoek naar een structurele samenwerking van verschillende musea met historische collecties in regio de Baronie van Breda.

De Baronie is de benaming voor het Land van Breda, de stad Breda en het gebied daaromheen dat tot de 18de eeuw een bestuurlijke eenheid vormde. De deelnemende musea hebben de wens om intensiever en structureel samen te werken en expertise te delen. Doel is kennis uit te wisselen op het gebied van collectiebeleid, publieksbereik en zichtbaarheid. De musea willen onderzoeken hoe zij een regionaal collectiebeleid kunnen formuleren zodat de collecties zichtbaarder zijn voor het publiek.

De locaties die bij het onderzoek betrokken zijn, zijn het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen, Breda’s Museum, het Generaal Maczek Museum en Stichting Historische Verzameling KMA in Breda, Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte, het Nederlands Drukkerijmuseum en de Van Gogh Kerk in Etten-Leur, het Brabants Museum Oud-Oosterhout in Oosterhout, Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse in Rijsbergen, de Heemtuin in Rucphen, Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck in Ulvenhout, Mobilisatiemuseum ‘Weest op uw hoede’ uit Prinsenbeek en het Vincent van Goghhuis in Zundert.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd