Pilotproject: symposium Humans of the Institution

Op 25 en 26 november vindt – tijdens het Amsterdam Art Weekend – het symposium Humans of the Institution plaats in het Veem Huis voor Performance in Amsterdam. Het is een tweedaags symposium over de rol en positie van bemiddelaars – curatoren, critici, theoretici en beschouwers – in de hedendaagse beeldende kunst. Sprekers uit binnen- en buitenland gaan in op de veranderende praktijk van met name freelance bemiddelaars en de manier waarop deze groep bijdraagt aan de vernieuwing van musea en presentatie-instellingen, met nieuwe werkvormen voor het bereiken van nieuw publiek.

Het Mondriaan Fonds kende een bijdrage toe aan het symposium in het kader van de pilotprojecten. Met de ondersteuning wil het Mondriaan Fonds vanuit haar rol als relatiemakelaar de positie van bemiddelaars binnen beeldende kunst en cultureel erfgoed onder de aandacht brengen en de uitwisseling van kennis en ervaring stimuleren. Bemiddelaars kunnen bij het Mondriaan Fonds een projectinvestering aanvragen voor uiteenlopende plannen, zoals het doen van onderzoek, het schrijven van een artikel of essay, of voor een reis of werkperiode in binnen- of buitenland.

Voor kaartverkoop en meer informatie over het symposium: http://humansoftheinstitution.works/.

website