Aankoop nalatenschap Jan Wolkers door Museum De Lakenhal en Universitaire Bibliotheken Leiden

Jan Wolkers, Het Grote Gele Doek, 2006. Collectie Museum De Lakenhal Jan Wolkers, Het Grote Gele Doek, 2006. Collectie Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal en de Universitaire Bibliotheken Leiden hebben de nalatenschap van Jan Wolkers (1925-2007)  verworven. De wens van de schrijver en kunstenaar en zijn echtgenote Karina om de collectie in Leiden onder te brengen is hiermee in vervulling gegaan. Door deze verwerving blijft zijn werk behouden en beschikbaar voor expositie, onderwijs en onderzoek.

Museum De Lakenhal kocht een selectie van zeventien beeldende werken. Het betreft onder meer Wolkers’ vroegste figuratieve werk, de geometrisch-materiële reliëfs van begin jaren zestig, de meer conceptuele, experimentele assemblages van de jaren zeventig en het eerste ‘lichtschilderij’ (1988). De door de Universitaire Bibliotheken Leiden verworven nalatenschap omvat het literaire en persoonlijke archief van Wolkers, die bestaat uit vele honderden stukken zoals brieven, dagboeken, familiefoto’s, aantekeningen, typoscripten en drukproeven. Verder zijn er circa 220 tekeningen, waaronder alle vroege zelfportretten, dier- en plantenstudies, landschappen, modeltekeningen, tekeningen in relatie tot beeldhouwwerken en selecties uit Wolkers’ late aquarellen.

Wolkers’ literaire werk is in alle bibliotheken te vinden en zijn beelden staan op vele plaatsen in de openbare ruimte. Van zijn autonome kunst is echter weinig opgenomen in de Collectie Nederland en zijn werk speelt vooralsnog nauwelijks een rol in de kunsthistorische canon, ondanks de kwaliteit van het werk. Bij selectie van het beeldend werk is gelet op het belang van het werk is en de wijze waarop het is ingebed in een kunsthistorische ontwikkeling. De collectie tekeningen is van belang omdat zij in de levensloop van de kunstenaar een belangrijke rol spelen, en ook het persoonlijke en literaire archief is van groot belang. De aankoop maakt het mogelijk om Wolkers’ beeldende en literaire werk, dat een bijzondere bijdrage leverde aan de ontwikkeling van Nederland in de jaren van de wederopbouw, in de volle breedte te laten zien en te onderzoeken.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Incidentele Aankopen toe voor de verwerving van de nalatenschap.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd