Aankoop werk Renée Stout door Afrika Museum

Het Afrika Museum kocht met behulp van het Volkenkundig Aankoopfonds een werk aan van Renée Stout, een kunstenaar die het museum structureel wil volgen in verband met haar onderwerpkeuze voor onder andere de Afrikaanse diaspora.
Het paneel Party at the House of Chance & Mischief heeft betrekking op de Afrikaanse roots van obeah, de magisch-religieuze healing praktijk waardoor Stout zich laat inspireren. Het werk heeft betrekking op de wisselvalligheden van het lot en de poging om dat lot te beïnvloeden. De vele verwijzingen die er in het werk te vinden zijn refereren aan andere objecten in de collectie van het museum. Het werk zal daarom een essentiële rol vervullen zowel in de tentoonstelling als in de vaste opstelling.

Het Mondriaan Fonds beheert een aankoopfonds voor aankopen door volkenkundige musea die deel uitmaken van Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN). Deze musea hebben een gemeenschappelijk collectie- en aankoopbeleid geformuleerd dat de basis vormt de aanvragen.  De musea storten een gezamenlijke jaarlijkse bijdrage van maximaal eur 70.000 in het aankoopfonds, dit bedrag wordt door het Mondriaan Fonds verdubbeld. De aankopen moeten van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse volkenkundige collectie. Kijk hier voor meer informatie.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd