Allard Pierson Museum – ArcheoHotspot

Allard Pierson Museum, ArcheoHotspot. Foto: Monique Kooijmans Allard Pierson Museum, ArcheoHotspot. Foto: Monique Kooijmans

Met ArcheoHotspot krijgt de archeologische wereld een eigen inloopspreekuur. Het is een initiatief van het Allard Pierson Museum in samenwerking met de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant en maakt archeologie tastbaar voor iedereen. Een ArcheoHotspot is een plek waar je zonder afspraak binnen kunt lopen en waar altijd archeologen werkzaam zijn. De eerste drie starten in mei 2015 bij het Allard Pierson Museum (Amsterdam), het Groot Tuighuis (‘s-Hertogenbosch) en in het Archeologisch Centrum Eindhoven Helmond. De bedoeling is dat het project in heel Nederland wordt opgepakt zodat er een landelijk netwerk van ArcheoHotspots ontstaat.

Het Allard Pierson Museum ontving een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen. De kick-off is op 10 april 2014 in het Allard Pierson Museum.

website